معرفی دوره:

 در طی دهه گذشته، حرکت صنایع مختلف به سمت فناوری های نوین مبتنی بر اطلاعات، شتاب روزافزونی یافته است. گستردگی مفاهیم و کارکردهای این فناوری ها و ارتباطات پیچیده و در هم تنیده فی مابین آن ها، نیاز به آشنایی عمیق تر با این فناوری ها را دو چندان کرده است. بر همین اساس، توجه صنایع مختلف به سمت فناوری های کلیدی و بنیادین حوزه تحول دیجیتال معطوف شده است. یکی از این فناوری ها که در مرکز ارتباطات پیچیده رویکردهای نوین تحول دیجیتال قرار گرفته است، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و کاربردهای آن در تحلیل عمیق داده ها تحت عنوان علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار است. در این دوره، ضمن آشنایی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و تاریخچه سیستم های مرتبط با آن، کارکردهای هوشمندی کسب و کار (BI) و هوشمندی محاسباتی(CI) و انواع تحلیل های پیشرفته داده محور بر مبنای یادگیری ماشینی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین، درخصوص مفاهیم سنجش آمادگی و نقشه راه تحلیل های پیشرفته کسب و کار در سازمان ها و گام های پیاده سازی پروژه های مرتبط بهمراه الگوریتم های نوین داده محور و نحوه اعتبارسنجی یافته های حاصل از آن ها، مرور کاملی صورت خواهد پذیرفت. در ادامه، فناوری های تحول دیجیتال و جایگاه علم داده و یادگیری ماشینی در این فناوری ها، نرم افزارها و دوره های مرتبط و در نهایت، کارکردها و نمونه های صنعتی این حوزه در صنعت بانکداری مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

اهداف دوره:

 • آشنایی مؤثر با هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار و ارتباط این مفاهیم با یکدیگر
 • شناخت گام ها، پیش نیازها و الزامات پروژه های علم داده و تحلیل های پیشرفته
 • بررسی مفاهیم، کارکردها و نرم افزارهای تخصصی علم داده و یادگیری ماشینی در سطح بین المللی
 • آشنایی با مدل سازی داده ها و اعتبارسنجی یافته ها با استفاده از یادگیری ماشینی
 • شناسایی ارتباط و جایگاه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و تحلیل های پیشرفته کسب و کار در مجموعه فناوری های مرتبط با تحول دیجیتال

محتوای دوره:

 • آشنایی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی (AI and ML)
 • بررسی تاریخچه و روند تکامل سیستم های اطلاعاتی از منظر تولید داده در سازمان ها (IS Evolution Trend)
 • مروری بر کارکردهای هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence)
 • آشنایی با مفاهیم مقدماتی علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار (Data Science and Business Analytics)
 • انواع تحلیل های پیشرفته کسب و کار (Business Analytics Types)
 • مروری بر مفاهیم سنجش آمادگی و تدوین نقشه راه تحلیل های پیشرفته کسب و کار (BA Readiness Assessment and Roadmap Development)
 • روش شناسی های پیاده سازی علم داده و تحلیل پیشرفته کسب و کار در سازمان
 • (Data Science Methodologies)
 • پیش پردازش و آماده سازی داده ها (Data Preparation)
 • الگوریتم ها و مدل سازی بر مبنای داده ها (Analytics Algorithms)
 • نرم افزارهای تحلیل پیشرفته کسب و کار (Analytics Software)
 • تحول دیجیتال و فناوری های مرتبط (Digital Transformation Technologies)
 • جایگاه علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار در تحول دیجیتال
  (Digital Transformation)
 • نمونه هایی از تحلیل های پیشرفته در صنعت بانکداری
 • مروری بر دوره ها و فعالیت های بین المللی در حوزه علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای مدیریت فناوری اطلاعات
 • دانشیار دانشگاه
 • مؤلف کتاب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری

پیش نیاز دوره:

آشنایی با انواع سیستم های اطلاعاتی سازمانی، آشنایی با مفاهیم مقدماتی هوشمندی کسب و کار و فناوری های نوین تحول دیجیتال

مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 و 10 بهمن

ساعت 9 الی 12

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.500.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی می باشد.

معرفی دوره:

  فرایند منتورینگ سازمانی در جهت آموزش و پرورش مراجع در محیط کار یا محیط زندگی می باشد. منتور فردی متخصص و حرفه ای در یک رشته خاص است که دانش عمومی و تخصصی، مهارت، تجربه، و سابقه کار بسیار زیاد، در آن رشته تخصصی و حرفه را دارد و بخاطر داشتن سابقه کار و مهارت بالا دقیقا می داند که در هر شراط و زمانی متناسب با حال مراجع از کدام تکنیک برای حل مشکل او استفاده کند. منتورینگ جهت بهبود عملکرد فرد در محیط کار و زندگی می شود.

اهداف دوره:

 • پرورش منتور درون سازمانی برای توانمندسازی کارکنان در چهار حوزه جامعه پذیری، مدیریت عملکرد، جانشین پروری، توسعه فردی و شغلی

محتوای دوره:

 • تعریف منتورینگ
 • مهارت های منتور
 • اهداف منتورینگ
 • اصول شروع جلسه منتورینگ
 • ابزار منتورینگ(گزارش نویسی،مشاهده، گفتگوی کوچینگی، برنامه ریزی مسیر شغلی، برنامه ریزی توسعه فردی)
 • فرآیند منتورینگ(5 ماژول)
 • منتورینگ بر بستر گفتگوی کوچینگ
 • منتوریگ و جانشین پروری بر مبنای شایستگی شغلی
 • منتورینگ و مدیریت عملکرد بر مبنای هدف
 • منتورینگ و پرورش کارکنان سازمان
 • کیس استادی و کار گروهی

  مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • مدرک سطح 2 کوچینگ از آکادمی بین المللی کوچ مستر در سنگاپور
 • مؤلف کتاب در زمینه کوچینگ
 • مدرس دوره های کوچینگ

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد منابع انسانی بانک ها و مؤسسات اعتباری

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

9، 16 و 23 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  8.000.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 معرفی دوره:

 در این دوره ضمن ارائه مبانی نظری  تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش و تجزیه و تحلیل های جریانات نقدی با برگزاری کارگاه های عملی مبانی نظری به تجربه عملی تبدیل می گردد

اهداف دوره:

 • .آشنایی هر چه عمیق تر فراگیران با نقش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش در تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی و نیز تجزیه و تحلیل های صورت جریانات نقدی

محتوای دوره:

 • مروری بر تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی(مقدماتی)
 • آشنایی با ساختار و سرمایه در گردش و سایر روش های تأمین مالی
 • انواع روش های ترکیب منابع سرمایه در گردش و آثار آن
 • روش های متنوع تجزیه و تحلیل صورت جریانات نقدی

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
 • عضو محترم شورای پول و اعتبار
 • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
 • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

 پیش نیاز دوره:

دوره مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها

مدت دوره: 32  ساعت

زمان تشکیل کلاس:

روزهای

 شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

از 4 الی 20 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر ساعت 15,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

معرفی دوره:

مطالعه و تحلیل رفتار سازمانی از آن جهت مهم است که می توان به درک بهتری نسبت به رفتار افراد درون سازمان پی برد. توجه و تعمیق به  رفتار سازمانی، تعامل و ارتباط درون سازمانی در پیشرفت فعالیت های سازمان بسیار موثر است. شرکت ها و سازمان ها همیشه بر روی افزایش عملکرد، توسعه کسب و کار، حفظ مشتریان درونی و بیرونی سازمان و ... تمرکز دارند. برای رسیدن به این اهداف از روش ها و تکنیک های مختلفی استفاده می کنند. پیاده سازی این روش ها و تکنیک ها در گرو رفتارسازمانی هدایت شده و تعاملات بین فردی می باشد. مفهوم رفتار سازمانی با برخورداری از الگوی روابط رسمی و غیررسمی تعین می کند که سطح روابط و تعامل بین کارکنان چگونه باشد.

اهداف دوره:

 • آشنایی فراگیران با ابعاد رفتار سازمانی و بکارگیری موارد و عوامل موثر در تعامل همه جانبه کار‌کنان در سازمان
 • آشنایی با چرخه ارتباطات و اهمیت آن در پیشبرد اهداف سازمان و تبیین رفتار سازمان و روابط در سازمان در سطوح مختلف
 • فراگیر بتواند مفهوم ارتباط ، عناصر و مؤلفه های آن را تشریح و بیان کند
 • فراگیر بتواند تئوری های سازمان را تشریح و ویژگی آن ها بیان کند

 محتوای دوره:

 • تعاریف و مفاهیم ارتباطات
 • عناصر ومؤلفه های مهم در فرآیند ارتباطات- تشریح چرخه ارتباطات
 • انواع کانون های کنترل
 • سبک ارتباطی و انواع سبک های ارتباطی
 • کارگاه و خود ارزیابی
 • انواع تئوری های سازمان
 • مفهوم رفتار سازمان و روابط سازمانی
 • سطوح ارتباط در سازمان (فردی، گروهی و سازمانی)
 • عوامل و موانع موثر در ارتباطات سازمانی
 • تئوری های انگیزشی و نقش آن ها در هدایت رفتارسازمان
 • رهبری و ارتباطات در سازمان
 • انواع بیماری ارتباطی در سازمان

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری مدیریت منابع انسانی
 • مدرس دانشگاه و بانک

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

پیش نیاز دوره: 

فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 7 ، 14 و 21 دی

ساعت 12 الی 16

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

معرفی دوره:

 گزارشگری از نیاز و خواست اطلاعاتی استفاده کنندگان (بخصوص در محیط بیرون سازمان) نشأت می گیرد. نیازها و خواست استفاده کنندگان بسیار متفاوت است، لذا گزارشگری بدنبال تأمین اطلاعات مورد نیاز آن هاست، به طوری که منجر به بهترین تصمیم گیری و ایجاد ارزش برایشان شود. شناسایی ذینفعان گزارش، تعیین نوع اطلاعات به منظور حصول اطمینان از رفع نیاز ذینفعان (متناسب با نوع رابطه آن ها شامل حدود وظایف و مسئولیت شرکت در قبال آن ها)، مدیریت ریسک (در مفهوم کلی رفع تهدیدات و ایجاد فرصت ها)، شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار و تأثیرپذیر و حدود انتظارات از اهمیت خاصی برخوردار است.

چارچوب های متعدد با مشخصه های مختلف برای تهیه گزارشگری مالی ارائه شده، ولی از نظر انجمن حسابداران رسمی و خبره انگلستان (ACCA) مهمترین مشخصه، پذیرش مسئولیت گزارش از سوی بالاترین سطح مدیریت به منظور حصول اطمینان ذینفعان از اطلاعات ارائه شده، می باشد. علاوه بر اطلاعات مالی (کمی)، ارائه اطلاعات غیرمالی (کیفی) در گزارش ها، نیز بسیار متداول و با اهمیت است، به طوریکه بیانگر جنبه های مختلف عملکرد شرکت برای ذینفعان باشد.

در این دوره آموزشی، ضمن معرفی انواع مهم گزارش های مالی و غیرمالی (شامل اطلاعات کمی وکیفی)، مطابق با استانداردهای بین المللی، سعی بر آموزش کاربردی همکاران سیستم بانکی بخصوص برای ارائه اطلاعات عملیاتی و غیرمالی (کیفی) جهت درج در گزارش سالیانه (Annual Report) است. اهمیت این موضوع ضمن رفع نیاز استفاده کنندگان، جلب اعتماد ذینفعان از جمله بانک های کارگزار و مشتریان خارجی نسبت به عملیات بانک ها و شرکت ها به ویژه در زمینه تعیین خط مشی، مدیریت ریسک، پذیرش مسئولیت اجتماعی، تحلیل و بررسی وضعیت موجود و چشم انداز آتی و ... می باشد.

 اهداف دوره:

 • آشنا نمودن همکاران سیستم بانکی با نیاز ذینفعان (در سطح بین المللی)
 • ایجاد اطمینان ذینفعان اعم از بانک های کارگزار خارجی، سرمایه گذاران. سپرده گذاران و ...
 • آگاهی تهیه کنندگان گزارش سالانه از نحوه گزارش دهی (مطابق با استانداردهای جهانی) به منظور حصول اطمینان ذینفعان .

محتوای دوره:

 • هدف گزارشگری و معرفی انواع مهم گزارش (مالی و غیرمالی)
 • مزیت استفاده از استانداردهای جهانی در گزارش دهی
 • آشنایی با راهنمای طرح گزارش دهی جهانی(GRL)
 • معرفی چارچوب گزارش دهی جامع بین المللی(IR)
 • آشنایی با مدل های کسب و کار و بکارگیری آن در گزارش دهی
 • معیار و مشخصه ارزیابی گزارشگری شرکت ها و بانک ها
 • بحث و بررسی در مورد محتوای گزارش(اعم از کمی و کیفی): به عنوان مثال در یادداشت مدیرعامل
 • معرفی نحوه ارزیابی شاخص های عملکرد
 • لزوم ارائه برنامه های استراتژیک برای دستیابی به اهداف
 • نحوه ارائه اطلاعات تحلیلی مربوط به کسب و کار، استراتژیک ، مالی و غیرمالی
 • و ...

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد زبان شناسی
 • کارشناس عالی بانک توسعه صادرات ایران
 • عضو انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان(ACCA) و ایران
 • مترجم کتاب و مقاله

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان واحدهایی که در تهیه گزارش سالیانه(Annual Report)همکاری می کنند.

پیش نیاز دوره:

اصول حسابداری، استانداردهای گزارشگری مالی و تحلیل مالی، مدل های کسب و کار و برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک و عملیات و امور مختلف بانکی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 6 و 13 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.