معرفی دوره:

 بانک ها به عنوان واسطه گران مالی، خدمات و محصولات مختلفی به آحاد جامعه ارایه می دهند. بسیاری اوقات نشت قیمت گذاری (قیمت گذاری به عنوان مجموع شرایط و نرخ تعریف می شود) می تواند بانک را در معرض آسیب های مختلفی قرار دهد. نهاد ناظر برای بعضی از محصولات و خدمات شرایط و نرخ ثابت مشخص کرده است، اما بسیاری از محصولات و خدمات فاقد شرایط ثابت تعریف شده هستند لذا داشتن قیمت گذاری مناسب به عنوان تعیین شرایط و یا نرخ برای محصولات و خدمات بانک، می تواند سودآوری و پایداری بانک را تضمین کند.

اهداف دوره:

 • آشنایی مدیران بانک ها با مفهوم و سازوکار قیمت گذاری خدمات بانکی می باشد، تا بدین طریق بتوانند سودآوری بانک را از ارایه خدمات بانکی در بهترین حالت ممکن قرار دهند.

 محتوای دوره:

 • تحلیل مدل کسب و کار
 • اصول قیمت گذاری
 • وجوه استراتژیک قیمت گذاری
 • وجوه روانشناختی قیمت گذاری
 • قیمت گذاری محصولات اعتباری
 • بهینه سازی قیمت ها
 • حاکمیت قیمت گذاری

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناس ارشد ریاضی
 • 12 سال سابقه کار با سمت های کارشناسی و مدیریتی در حوزه ریسک بانک های کشور
 • 9سال سابقه تدریس و 5 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مؤلف مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

مدیران واحد اعتبارات، بازاریابی، امورشعب، امور بین الملل و مالی

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 23 و 24 بهمن

ساعت 9  الی 12

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.