موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در آبان ماه سال 1401 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)


دوره های آموزش حرفه ای آبان ماه 1401


ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

نحوه
برگزاری

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

بانکداری دیجیتال

16

مدیران میانی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

دوشنبه ها
2 الی 23 آبان
8:30 الی12:30

13,000,000

2

روش ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی
 (ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)

20

کارکنان واحدهای مالی و اعتباری

دوشنبه ها
2 الی 30 آبان
 8:30 الی 12:30

15,000,000

3

مدلسازی مالی با استفاده

از نرم افزار اکسل

16

مدیران، رؤسا و کارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

3 و 10 آبان
  8:30 الی 16:30

20,000,000

4

بسته جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

16

کارکنان واحد ارزی

چهارشنبه ها
 4 الی 25 آبان
 8:30 الی 12:30

13,000,000

5

پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری

با رویکرد بانک و بانکداری

20

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

چهارشنبه ها
4 آبان الی 2 آذر
 8:30 الی 12:30

14,000,000

6

تطبیق در مناسبات و تراکنش های بین الملل بانکی

8

کارکنان واحدهای تطبیق، ریسک، بازرسان، حسابرسان و بین الملل

7 آبان
8:30 الی 16:30

11,000,000

7

حاکمیت، ریسک، تطبیق و

نظام کنترل داخلی

12

کارکنان واحدهای حسابرسی، بازرسی، مدیریت ریسک، تطبیق و
 حوزه های نظارتی

شنبه ها
7 الی 21 آبان
8:30 الی 12:30

11,000,000

8

آشنایی با لایه‌های پنهان

صورت های مالی مشتریان

6

مسئولین شعب،روسای اعتبارات شعب،کارشناسان اعتباری، سایر ارکان اعتباری تصمیم گیر

8 آبان
8:30 الی 14:30

10,000,000

9

آشنایی با سامانه های سنا، درنا، سپام ارزی و نیما و مشکلات تخصیص،
تأمین و فروش ارز در
 
سامانه نیما

16

کارکنان واحد ارزی

8 و 15 آبان
  8:30  الی 16:30

20,000,000 

10

طراحی ساختار بانک ها با تمرکز بر بانکداری دیجیتال

16

کارکنان واحدهای سازمان و روش ها، برنامه ریزی، تحقیق و توسعه، ریسک، تطبیق، حسابرسی، بانکداری، بازاریابی و امور مشتریان

یکشنبه ها
8  الی 29 آبان
 8:30  الی  12:30

13,000,000

11

برنامه ریزی بازاریابی

16

کارکنان واحد بازاریابی، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و بانکداری شخصی

دوشنبه ها
9 الی 30 آبان
 8:30  الی 12:30

13,000,000

12

آشنايی با مفاهيم ارزی

20

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

چهارشنبه ها
11 آبان الی 9 آذر
 8:30 الی12:30 

14,000,000

13

اعتبارات اسنادی (LC)

10

کارکنان واحد ارزی

یکشنبه ها
15 آبان  الی 13 آذر
 8:30  الی 10:30 

11,000,000

14

اصول کاربردی طراحی و

توسعه محصولات و خدمات

8

مدیران و کارشناسان بازاريابي، طراحی و توسعه محصول، تولید و سایر حوزه های مرتبط با طراحی محصول

19 و 26 ابان
 8:30 الی12:30 

7,000,000

15

مبارزه با پولشویی در نظام بانکی با رویکردی بر ضوابط و الزامات جدید بانک مرکزی

8

کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 21 و 28 آبان
 8:30 الی12:30

7,000,000 

16

بانکداری الکترونیکی و

احراز هویت

6

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

28 آبان
8:30 الی 14:30 

10,000,000