جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

مدیریت ریسک عملیاتی

 

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

30 و 31  خرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  7.500.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

با توجه به اینکه ریسک عملیاتی یکی از اساسی ترین ریسک هایی است که بانک ها با آن مواجه هستند و هم چنین به عنوان منشاء ریسک های دیگر همانند ریسک اعتباری، بسیار حایز اهمیت است.

 

 


  اهداف دوره

  • توانمند سازی پرسنل و مدیران بانک ها نسبت به شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و مدیریت ریسک های عملیاتی

 


 محتوای دوره

نگاهی کلی به مدیریت ریسک عملیاتی

چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی

برنامه ریزی ریسک عملیاتی- ابزارها و روش ها

برنامه ریزی ریسک عملیاتی- شناسایی ریسک ها

برنامه ریزی ریسک عملیاتی - اندازه گیری و ارزیابی

مدیریت ریسک عملیاتی- کنترل ریسک ها

مدیریت ریسک عملیاتی- گزارشگری

مباحث تکمیلی (تحلیل سناریو، آزمون بحران)

 


مخاطبان دوره

  • مدیران و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات، ریسک، حسابرسی داخلی، امور شعب و اعتباری

 

  مدرس دوره

  • کارشناس ارشد ریاضی
  • 12 سال سابقه کار با سمت های کارشناسی و مدیریتی در حوزه ریسک بانک های کشور
  • 9سال سابقه تدریس و 5 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف مقالات متعدد