جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

حسابداری ارزی

 

مدت دوره:

32 ساعت

پیش نیاز دوره:

مبانی بانکداری بین الملل، بانکداری بین الملل کاربردی و حسابداری بانکی

زمان تشکیل کلاس:

سه شنبه ها

24 خرداد الی 11 مرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  17.000.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

این دوره به منظور آشنایی پرسنل بخش ارزی بانک در شعب با عملیات حسابداری انواع خدمات ارزی طراحی گردیده است. تمامی خدمات ارزی قابل ارائه وفق مجموعه مقررات ارزی دارای تبعات مالی بوده که از طریق ثبت های حسابداری در تراز بانک ها منعکس می شود. آشنایی با اصول حسابداری ارزی و تأثیر آن بر صورت های مالی بانک، ریسک های مترتب بر عملیات ارزی برای پرسنل شاغل در بخش ارزی بانک ها و همچنین رؤسا و معاونین شعب ریالی و ارکان اعتباری بانک ضروری است.

 

 


  اهداف دوره

 

  • یادگیری اصول حسابداری ارزی
  • آشنایی با تراز ارزی بانک و حساب های وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی به عنوان واسط و موجد تراز ارزی
  • انجام عملیات حسابداری خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، تبدیلات ارزی
  • ثبت های حسابداری انواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارزی
  • گشایش اعتبارات اسنادی در انواع مختلف (دیداری، مدت دار، ریفاینانس و فاینانس)
  • ارائه انواع تسهیلات ارزی (منابع داخلی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی)

 


 محتوای دوره

اصول و مبنای حسابداری

   مقدمه و تاریخچه حسابداری ارزی

   مراحل یکسان ساز نرخ ارز

   بررسی حساب های وضعيت ارزی كاربرد آن در ترازنـامـه

   كاربرد حساب های وضعيت ارزی، تعریف وضعیت باز ارزی

   اصول اولیه حسابداری ارزی از ابتدای سال 81

   شناسائی حساب‌های ارزی و ریالی، انواع معاملات ارزی، نرخ نامه

عملیات غیربازرگانی

   خرید و فروش ارزهای غیر بازگانی و نقل و انتقال وجوه ارزی

   انواع سپرده‌های ارزی و محاسبه سود سپرده اشخاص

   حوالجات ارزی، تبدیلات ارزی، تسعیر حساب‌های ارزی

عملیات بازرگانی 

   اعتبارات اسنادی دیداری، اعتبارات اسنادی مدت دار (با تاخير پرداخت)

   اعتبارات اسنادی ريفاينانس، تسهيلات حساب ذخيره ارزی

   تنزيل اسناد مدت دار اعتبارات و بروات صادراتی

   تسهیلات صندوق توسعه ملی

 


مخاطبان دوره

  • کارکنان واحدهای ارزی و اعتباری بانک ها، رؤسا و معاونین شعب

  مدرس دوره

  • 21 سال سابقه کار مرتبط در بانک
  • 12 سال سابقه تدریس در حوزه حسابداری بانکی