جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها
(متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی)-پیشرفته

مدت دوره:

34 ساعت

پیش نیاز دوره:

دوره مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها

زمان تشکیل کلاس:

1 ،3 ، 4، 8 ،10 و 11 خرداد

ساعت 8 الی 14

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  17.500.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

در این دوره ضمن ارائه مبانی نظری  تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش و تجزیه و تحلیل های جریانات نقدی با برگزاری کارگاه های عملی مبانی نظری به تجربه عملی تبدیل می گردد.

 


  اهداف دوره

  • آشنایی هر چه عمیق تر فراگیران با نقش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش در تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی و نیز تجزیه و تحلیل های صورت جریانات نقدی

 


 محتوای دوره

مروری بر تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی(مقدماتی)

آشنایی با ساختار و سرمایه در گردش و سایر روش های تأمین مالی

انواع روش های ترکیب منابع سرمایه در گردش و آثار آن

روش های متنوع تجزیه و تحلیل صورت جریانات نقدی

مدل های پیش بینی ورشکستگی

روش همگن سازی

برگزاری کارگاه عملی

 


مخاطبان دوره

  • کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

  مدرس دوره

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
  • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران