معرفی دوره:

اعتبار اسنادی داخلی، در معاملات  B TO B، می تواند جایگزین اعطای تسهیلات شود، که در این صورت اول از صوری بودن معاملات و تسهیلات به مقدار زیادی جلوگیری می شود و دوم با توجه به دریافت اسناد معامله نظارت بانک ها کامل تر و راحت تر می شود.

 اهداف دوره:

 • جایگزینی گشایش اعتبار اسنادی داخلی با تسهیلات برای معاملات فی مابین کسب و کارها، از طریق شناخت ویژگی های اعتبار اسنادی از منظر متقاضی، ذی نفع
 • افزایش توان همکاران در مذاکره طرف های اعتبار اسنادی و مارکتینگ.

 محتوای دوره:

 • مقدمه و تعاریف
 • آشنایی با فرایند گشایش اعتبار اسنادی
 • آشنایی با فرایند معامله اسناد و پرداخت
 • انواع اعتبار اسنادی
 • ویژگی های اعتبار اسنادی برای بانک ها
 • ویژگی ها و فرصت های متقاضی اعتبار اسنادی داخلی
 • ویژگی ها و فرصت های ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی
 • تنوع کارمزدهای عملیات اعتبار اسنادی داخلی(کلکسیون روش، مبنا و نرخ)
 • مقایسه اعتبار اسنادی و ضمانت نامه (وجوه تمایز و اشتراک)
 • مارکتینگ اعتبار اسنادی(در کجا به دنبال مشتاقان اعتبار اسنادی بگردیم).

  مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • 30 سال سابقه کار بانکی
 • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و بانک ها

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، بانکداری شرکتی و بازاریابی بانک ها و موسسات اعتباری

پیش نیاز دوره:
آشنایی با اعتبار اسنادی داخلی

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

23 و 30 دی و 7 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.