معرفی دوره:

 با انباشت ذخایر ارزی، موضوع مدیریت این ذخایر از جمله معقولات کلیدی در چهارچوب مدیریت اقتصادکلان کشورها محسوب می گردد و از این رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این دوره با بکارگیری صحیح از ابزارهای بازار پول و سرمایه و ارز به مدیریت بهینه ذخایر ارزی خواهیم پرداخت.

اهداف دوره:

 • کاهش ریسک و افزایش بازدهی در بکارگیری ذخایر ارزی و سرمایه گذاری در بازارهای ارز، پول و سرمایه .

محتوای دوره:

معرفی ارز

تراز پرداخت ها یا موازنه ارزی کشور Balance of payments

سیستم های پولی بین المللی:international monetary systems

 • سیستم پولی بر پایه مبادلات پایاپای(تهاتری)
 • سیستم پولی بر پایه طلا و نقره سیستم پولی بر پایه طلا
 • سیستم پولی بر پایه طلا – ارز

انواع نظام های ارزی: foreign exchange rate systems

 • نظام نرخ های ثابت ارز
 • نظام نرخ های متعدد
 • نظام نرخ های شناور
 • نظام نرخ های شناور کنترل شده

قابلیت تبدیل ارزها:

 • قابلیت تبدیل کامل
 • قابلیت تبدیل محدود
 • غیرقابل تبدیل

انواع روش های اعلام نرخ برابری ارزها

 • روش مستقیم و غیرمستقیم

 عملیات خزانه داری: treasury operations

 • بازار تبدیل ارزی foreign exchange market

خصوصیات بازار تبدیلات ارزی

معاملات نقدی spot transactions

معاملات طلا gold transactions

معاملات متقابل cross transactions

 • بازارهای پول و سرمایه capital and money market

بازار پول money market

 • ساختار نرخ بهره structure of interest rate
 • عملیات سپرده گذاری و سپرده گیری
 • اوراق بهادار بازار پول(اسناد خزانه، گواهی سپرده، قبولی بانک، اوراق تجاری)

¨ بازار سرمایه capital market

اوراق قرضه ارزی، محاسبه قیمت اوراق قرضه، انواع کوپن

آشنایی با بازار ابزار مشتقه و مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز

 • معاملات سلف forward transactions

نحوه محاسبه حاشیه سلف

 • معاملات سوآپ یا تعویضی ارز swap transactions
 • معاملات اختیاری option transactions
 • معاملات آتی future transactions

راهکارهای مدیریت بهینه ذخایر Active ، Passive

 • محدودیت ها، کاربرد ذخایر ارزی

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی (مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران)
 • معاون و سرگروه عملیات ارزی
 • بازنشسته اداره بین الملل بانک مرکزی ج.ا.ا

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای  بین الملل، خزانه داری و اتاق معاملات بانک ها

پیش نیاز دوره: مفاهیم ارزی

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 از 22 دی الی 27 بهمن

چهارشنبه ها

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 12,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.