معرفی دوره:

 امروزه رويکرد ريسک محور در حوزه مبارزه با پولشويي جاي خود را به خوبي باز کرده است. به علت محدود بودن منابع مالي و انساني بخش‌هاي مجري و ناظر قانون، موانعي بر سر راه اجراي مناسب قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي وجود داشته است که براساس تجربيات بين‌المللي و بهترين رويه‌هاي موجود، يکي از مؤثرترين راه کارها براي رفع اين موانع، اتخاذ رويکرد ريسک محور در امر مبارزه با پولشويي مي‌باشد.

اهداف دوره:

  • آشنايي با رويکرد ريسک محور به منظور استفاده بهينه از منابع موجود با هدف رعايت بيشترين سطح قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي

  محتوای دوره:

  • آشنايي با رويکرد ريسک محور در حوزه مبارزه با پولشويي
  • آشنايي با سند ريسک ملي
  • آشنايي با رويکرد ريسک محور در حوزه شناسايي مشتري
  • آشنايي با نظارت ريسک محور

 مشخصات مدرس دوره:

  • 16 سال سابقه کار در  حوزه مبارزه با پولشویی
  • 13 سال سابقه تدریس در بانک مرکزی ج.ا.ا و مؤسسه عالی اموزش بانکداری ایران
  • تألیف کتاب و مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

کارشناسان ادارات مبارزه با پولشويي بانک‌ها و موسسات اعتباري

 پیش نیاز دوره:

آشنايي با کليات مبارزه با پولشويي و قوانين و مقررات مربوطه

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

25 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.