معرفی دوره:

  در این دوره مدیران روابط عمومی بانک ها با اصول مدیریت و رویکردهای نوین مدیریت در روابط عمومی به صورت تئوری و عملی آشنا می شوند.

اهداف دوره:

 • آشنایی مدیران با رویکردهای جدید مدیریت در روابط عمومی
 • مدیریت در زمان بحران بویژه در زمان بحران های مالی و بانکی
 • به اشتراک گذاری تجربیات عملی مدیران
 • ارائه الگوی مدیریتی در بانک ها

 محتوای دوره:

 • تعریف روابط عمومی
 • نقش های روابط عمومی
 • روابط عمومی در بانک ها
 • انتظارسازمان از روابط عمومی
 • انتظار مدیران از روابط عمومی
 • ویژگی های مدیران
 • نظریه های مدیریت
 • وظایف مدیران
 • مدیریت و تمرکز بر برنامه ریزی استراتژیک
 • تکنیک های مدیریت در روابط عمومی
 • رویکردهای نوین مدیریت
 • چالش های مدیران
 • مدیریت در بحران
 • ویژگی کارشناسان روایط عمومی
 • کارآمدی روابط عمومی
 • چالش های روابط عمومی

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری ارتباطات
 • معاون مدیر عامل مخابرات و رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
 • 24 سال سابقه تدریس در دانشگاه
 • مؤلف کتب متعدد علمی

مخاطبان دوره: مدیران ارشد روابط عمومی

پیش نیاز دوره: اصول و مبانی روابط عمومی

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

22 و 29 دی و 6 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  8.000.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.