معرفی دوره:

ریسک‌های مرتبط با اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در مجموع ترازنامه بانک به ویژه در کشورمان که دارای بازار ارزی بسیار بی ثبات و عموما ملتهب و فاقد ابزارهای مدیریت ریسک می‌باشد، بسیار زیاد و جدی است به صورتی که بانک‌ها را مستقیما یا غیر مستقیم از مسیر مشتریان بی توجه نسبت به ریسک نرخ ارز دچار زیان‌های بسیاری نموده است.

اهداف دوره:

  • مشاهده و تجربه یک جلسه کمیته مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها بر اساس معیارهای بانکداری روز

 محتوای دوره:

  • در هر جلسه دو گروه باید گزارش خود شامل سه بخش ذیل ارائه دهند
  • بررسی و پیش بینی وضعیت اقتصادی بازار
  • گزارش وضعیت مالی بانک مشتمل بر نسبت نقدینگی ارز و ریال،گردش وجوه نقد دستکم تا شش ماه آتی
  • منابع و مصارف ارزی و ریالی مرتبط تا ۶ ماه آتی
  • گزارش تحلیلی ریسک بانک با تاکید بر ریسک نقدینگی ، بازار و تاثیر متقابل آن ها بر سایر ریسک‌ ها

   (شکاف نقدینگی، مرور تحلیل ریسک مشتریان بزرگ)

 مشخصات مدرس دوره:

  • مدیر امور بین الملل بانک
  • 27 سال سابقه کار در بانک های ایرانی و غیر ایرانی
  • مؤلف مقالات متعدد در زمینه مدیریت ریسک

 مخاطبان دوره:

از هر بانک یک گروه متشکل از مدیران خزانه داری ارزی، امور مالی، ریسک و بخش اقتصادی یا برنامه ریزی بانک با تخصص اقتصادی

 پیش نیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 8  ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 21 و 28 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 7.500.000 ریال به صورت خالص

  دوره به صورت حضوری می باشد و از هر بانک باید یک گروه 4 نفره طبق مخاطبان معرفی شود.