معرفی دوره:

  رواج دعاوی بانکی و تعدد مقررات و مصوبات از یک سو و ترویج بدحسابی و اطلاع عموم جامعه از راه های فرار از ایفاء تعهدات از سوی دیگر و وجود تفکر غالب ضدبانکی درکشور منجر به افزایش روزافزون دعاوی بانکی شده است که دفاع از آن مستلزم کسب دانش بانکی و شناخت راه و رسم دفاع از این دعاوی و شناخت راه و رسم موجود در بانک ها می باشد که در این دوره سعی شده است نکات کلیدی و کاربردی در جهت تحقق بهترین و مؤثرترین دفاع ارائه شود.

اهداف دوره:

 • یادگیری راه و روش و فنون دفاع از دعاوی علیه بانک ها جهت بالابردن شانس اخذ رای له بانک
 • عبور از خطرات ناشی از دعاوی مطروحه و جلوگیری از به انحراف کشیدن مسیر دعوی

 محتوای دوره:

 • پیداکردن نکات اولیه و مهم دفاعی در دادخواست و راه و روش پاسخ دهی
 • ایرادات شکلی مختص دعاوی بانکی که در جلسه اول باید طرح شود
 • نکات دفاعی ماهوی که می تواند مسیر دعوی را از ابتدا تغییر دهد
 • نکات دفاعی ماهوی مختص عقود بانکی
 • نکات دفاعی ماهوی مختص اجراییه های صادره
 • نکات دفاعی ماهوی مختص امهال مطالبات
 • نکات دفاعی ماهوی مختص دعاوی ورشکستگی

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • رئیس کل مبارزه با پولشویی بانک
 • مشاور حقوقی مدیر عامل بانک
 • 25 سال سابقه تدریس
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

 پیش نیاز دوره:

آشنایی با مباحث حقوقی بانکی

 مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

5 و 12 بهمن

ساعت 9 الی 12

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  5.500.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.