معرفی دوره:

 این دوره برآن است که بتواند با ارائه راهکارهای مناسب ضمن حفظ و نگهداری از منابع انسانی و جلوگیری از به انحراف رفتن این منابع با ارائه روش های مناسب نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های بانک را به شرکت کنندگان ارائه نماید .

  اهداف دوره:

 • آشنائی با نحوه صحیح بازرسی در بانک
 • ارائه روش های نوین بازرسی برای خدمات نوین بانکی

محتوای دوره:

 • توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین و مهم ترین عامل کار در بانک
 • نحوه بررسی حساب های واسطه و وجود اقلام باز در آن ها
 • بررسی و کنترل رفت و آمد وجوه نقد
 • بررسی نحوه افتتاح انواع حساب ها از جمله جاری و پس انداز و حساب های دولتی
 • بررسی پرونده های تسهیلاتی و موارد مربوط به آن 
 • بررسی وضعیت کلی محل مورد بازرسی
 • بررسی نحوه تنظیم قراردادهای مختلف
 • بررسی نحوه عملکرد کارکنان بخصوص مدیران واحد مورد بازرسی
 • بررسی ریسک های مختلف در واحد مورد بازرسی
 • تطبیق شرح وظایف با عملکرد در واحد مورد بازرسی

مشخصات مدرس دوره:

 • بازنشسته بانک و عضویت در هیأت مدیره بانک ها
 • دکتری سازماندهی
 • سابقه تدریس حدود سی سال در بانک ها و دانشگاه ها
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: بازرسان شعب

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

روزهای یکشنبه و سه شنبه

از 19 دی الی 12 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 15,500,000 ریال

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.