موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در خردادماه سال 1403 به صورت آموزش حضوری اقدام می نماید.

 دریافت فایل تقویم آموزش حرفه ای خردادماه سال 1403

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

تقویم آموزش حرفه ای خردادماه سال 1403

 

ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

بهره ‎وری: مروری بر مفاهیم، تعاریف، سنجش، تحلیل، مسئله یابی، روش های بهبود

12

کارشناسان مرتبط با حوزه بهره ‎وری بانک

1، 6 و 8 خرداد
ساعت 8 الی 12

36,500,000

اتمام ثبت نام

2

مفاهیم و عملیات مدیریت پیام ها در سپام ارزی 2

4

کارشناسان بانک با سطح دسترسی کاربر در سامانه سپام ارزی 2

20 خرداد

ساعت 8 الی 12

12,500,000

اتمام ثبت نام

3

سوییفت پیشرفته

24

کارکنان ارزی

یکشنبه ها
6 خرداد  الی 17 تیر
 ساعت 8 الی 12

69,500,000

اتمام ثبت نام

4

بازرسی ارزی

8

بازرسان ارزی

7 خرداد

ساعت 8 الی 16

29,500,000

اتمام ثبت نام

5

نحوه تنظیم اعتبارات اسنادی ارزی

8

کارکنان واحد بين الملل

22 خرداد

ساعت 8 الی 16

29,500,000

اتمام ثبت نام

6

برنامه ریزی استراتژیک

16

مدیران و کارشناسانی که در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مشارکت دارند

20 و 22 خرداد
 ساعت 8 الی 16

57,500,000

اتمام ثبت نام

7

مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها

8

کارکنان واحدهای ریسک، دارایی و بدهی و سایر کارکنان حوزه‌های مرتبط به تشخیص سازمان

19 و 26 خرداد
 ساعت 15 الی 19

24,500,000

اتمام ثبت نام

8

اشتهای ریسک و بیانیه ریسک پذیری

4

مدیران و کارشنان واحدهای ریسک، تحقیقات، بودجه و عملکرد

20 خرداد

ساعت 8 الی 12

12,500,000

اتمام ثبت نام

9

بانکداری الکترونیکی و احراز هویت

6

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

20 خرداد

ساعت 8 الی 14

23,500,000

اتمام ثبت نام

10

کارگاه فروش حرفه ای خدمات بانکی در سطح شعبه (مقدماتی)

16

رؤسا، معاونین ، مسؤلین دوایر و بانکداران شعب بانک ها، مدیران و کارشناسان ستادهای استانی بانک ها، رؤسای نواحی و ناظرین شعب در مناطق

20، 22، 27 و 29 خرداد
 ساعت 8 الی 12

47,500,000

اتمام ثبت نام

11

مبانی مدل ریسک اعتباری بال 2
(رویکرد رتبه بندی داخلی)(IRB)

8

ناظران بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان مدیریت پرتفوی اعتباری، مدیران و کارشناسان ریسک و کارشناسان تحقیقات و برنامه ریزی

21 خرداد
 ساعت 8 الی 16

29,500,000

اتمام ثبت نام

12

مدیریت زنجیره تأمین در بانکداری جامع

16

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

سه شنبه ها
22 خرداد الی 19 تیر
 ساعت 8 الی 12

47,500,000

اتمام ثبت نام

13

تدابیر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در بانک

4

کلیه مدیران و کارشناسان نظام بانکی

30 خرداد

ساعت 8 الی 12

12,500,000

14

ضمانت نامه ريالی

16

معاونين و مسئولين اعتبارات سرپرستی ها و شعب، مديران، معاونين و كارشناسان اعتباری و بانكداری شركتی، بازرسين و حسابرسان داخلی مديريت های بازرسی و اداره حسابرسی داخلی ستاد بانك ها

23 و 30 خرداد
 ساعت 8 الی 16

57,500,000

اتمام ثبت نام

15

روش های صحیح ظرفیت سنجی برقراری تعهدات

(صدور ضمانت نامه وگشایش اعتبار اسنادی)

8

مسئولین شعب بانک‌ها، کارشناسان اعتباری، بازرسان، حسابرسان و ارکان مختلف اعتباری بانک

29 خرداد
 ساعت 8 الی 16

29,500,000

اتمام ثبت نام