جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای قاسم عابدی دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی روز دوشنبه مورخ 1402/03/08رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" بررسی تأثیر سازماندهی کاری بر مهارت نیروی کار(مطالعه موردی: شعب بانک­های دولتی و اصل 44 در استان مازندران) "

استاد راهنما: آقای دکتر علی ثریایی

استاد داور: خانم دکتر سارا فخریان

 

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای میثم کشاورز معتمدی دانشجوی رشته حسابداری روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" تأثیر منحصر به فرد بودن فعالیت بانکداری بر ریسک سیستمیک "

استاد راهنما: آقای دکتر یوسف احدی

استاد مشاور:خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد داور: آقای دکتر حسین کثیری

 

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای محمد اصغری سروکلائی دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی روز یکشنبه مورخ 1402/02/17 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از بانکداری موبایلی در بین مشتریان روستائی بانک­های شهرستان جویبار "

استاد راهنما: آقای دکتر محمد بابائی سمیرمی

استاد مشاور: آقای دکتر حسن گلمرادی

استاد داور: آقای دکتر ایمان عابدینی

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای حضوری دوره های امور آموزش بلندمدت در مورخ 2 و 3 خرداد 1402 به دلیل برگزاری پنجاه­ ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا، برگزار نخواهد شد.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس مدیریت منابع انسانی در بانک آقای دکتر رنگریز در مورخ 12 اردیبهشت1402 برگزار نخواهد شد