دكتر ولي اله سيف

عنوان : ناهماهنگي سياست هاي پولي و مالي و اثر آن بر نظام بانكي كشور

دریافت فایل

 

رامين پاشايي فام

علي عسگري  

محمدرضا پازوكي

عنوان : تحليل و ارزيابي آثار سياست هاي مالي دولت بر تورم در اقتصاد ايران

دریافت فایل


محمدهاشم بت شكن

عنوان : سياست هاي پولي و مالي بهينه در اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر تحريم ها

دریافت فایل


زهرا افشاري

شمس اله شيرين بخش

مريم بهشتي

عنوان : بررسي پايداري مالي در ايران

دریافت فایل


داوود سوري

محمدرضا فرهادي پور

مريم جعفريان

عنوان : اندازه گيري ريسك نقدينگي در بانك هاي تجاري

دریافت فایل


دكتر محمدجواد محقق نيا

اردوان خواجوي

عنوان : نوسان هاي ارزي و تاثير آن بر سرمايه گذاري در بخش توليد

دریافت فایل


حسين مرزبان

مهدي فراهاني

زهرا زنديان

عنوان : اقتصاد مقاومتي، شوك هاي ارزي و سياست هاي پولي

دریافت فایل


سيدمحسن فاضليان

علي فرهاديان آراني

عنوان : اوراق منفعت،ابزاري براي تامين مالي پروژه هاي كلان صنعت حمل و نقل كشور

دریافت فایل


علي حسين صمدي

مجتبي پروين

عنوان : عوامل مؤثر بر توسعه مالي در نظام بانكي ايران با تاكيد بر تورم (1345 - 1390)

دریافت فایل


دكتر محمد وليمقدم زنجاني

محمد اميدي نژاد

ايرج نيازي

عنوان : تاثير رشد بي رويه اعتبارات بر متغير هاي كلان اقتصادي

دریافت فایل


حسين پناهي

محمد اميدي نژاد

محمد نوري

عنوان : برآورد هزينه هاي اجتماعي قدرت بازاري بانك ها در نظام بانكداري اسلامي

دریافت فایل


 رافيك نظريان

علي فرجي

عنوان : نقش تمركز در صنعت بانكداري بر اثربخشي سياست هاي پولي در كشور

دریافت فایل


مهرداد سپه وند

اكبر چشمي

مجيد اجلافي

عنوان : بررسي رابطه تمركز و ثبات مالي بانك ها در ايران

دریافت فایل


جهانگير بياباني

رضا محسني

عنوان : Fiscal Policy and Economic Growth A Case Study of Iran

دریافت فایل


پريسيما فرخ كيش

عنوان : Secular Effect of Social Responsibility In Islamic Banking

دریافت فایل