جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

مکاتبات بین بانکی و آیین نگارش سوییفت

 

مدت دوره:

12 ساعت

پیش نیاز دوره:

دانش زبان انگلیسی

آشنایی با پیام های سوییفتی رایج

زمان تشکیل کلاس:

22، 24 و 29 خرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  9.000.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

در این دوره مکاتبات سوییفتی بین بانکی استاندارد آموزش داده می شود.

 


  اهداف دوره

  • ایجاد پیام های سوییفتی تشریحی استاندارد

 


 محتوای دوره

متن پیام های سوییفتی رایج

استاندارد پیام های متنی و تشریحی سوییفت


مخاطبان دوره

  • کارکنان ارزی و سوییفتی

  مدرس دوره

  • کاشناسی ارشد زبان انگلیسی
  • 24 سال کار در زمینه سوییفت
  • 16 سال سابقه تدریس
    •