جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

ریسک های پیدا و پنهان صدور انواع ضمانت نامه

 

مدت دوره:

6 ساعت

پیش نیاز دوره:

 آشنایی با ضمانت نامه های بانکی

زمان تشکیل کلاس:

8 و 10 خرداد

ساعت 8:30 الی 11:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  6.300.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

صدور ضمانت نامه یکی از خدمات ارزنده و پرسابقه شبکه بانکی به فعالان اقتصادی است که با وجود سابقه تجربی صدور آن متاسفانه با لحاظ آمیزش ناخودآگاه قوانین مترتب بر عقد ضمان با مقررات حاکم بر ضمانت نامه های بانکی منجر به دخالت آشکار و پنهان قضات برای مطالبه وجه ضمانت نامه گردیده واین مطلب زمانی ریسک عملیاتی شبکه بانکی را برای این خدمت افزایش می دهد که مدیریت های حقوقی بعضی از بانک ها با قضات هم صدا گردیده واین موضوع را پیچیده تر می نمایند. 

 

 


  اهداف دوره

  • تبیین و تشریح قوانین مترتب بر ضمانت نامه های بانکی و تفاوت های فاحش با ماده 684 و 685  قانون مدنی
  • تبیین وتشریح ریسک بانک در قرادادهای E.P.C.F ,B.O.0,B.O.T,B.O.I  و نظایر آن

 


 محتوای دوره

تبیین وتشریح عقد ضمان

مشخصات ضمانت نامه هایی که براساس عقد ضمان صادر می گردد

تفاوت مقررات حاکم بر ضمانت نامه های بانکی با عقد ضمان

چه مواردی بانک ها باید بدون اذن ضمانت خواه و ذینفع نسبت به تمدید ضمانت نامه اقدام نمایند

کدام یک از ضمانت نامه های عمرانی ذاتاً مشروط می باشد

تفاوت ضمانت نامه های بانکی با ضمانت نامه های کالایی

تحت چه شرایطی می توان با وجود درخواست تمدید وجه ضمانت نامه به ذینفع پرداخت گردد

شرایط صدور ضمانت نامه مشروط کدام است

تبیین و تشریح ریسک بانک در قرادادهای E.P.C.F ,B.O.0 ,B.O.T ,B.O.I و نظایر آن

 

  


مخاطبان دوره

  • مدیران مناطق، معاونت های اجرایی، مسئولین شعب ممتاز و مستقل، رؤسای دوایر اعتباری مناطق و شعب

  مدرس دوره
  • 45 سال سابقه کار در اموراعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح ها
  • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
  • 35 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری
  • عضو هیأت مدیره بانک
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد