معرفی دوره:

بانک‌های مختلف کشور در هر سال مالی اقدام به انعقاد بیش از شش میلیون قرارداد اعتباری خرد و کلان در قالب عقود مختلف اسلامی می‌نمایند و به طور متوسط در هر روز کاری در هر شعبه در کل بانک‌های کشور، یک قرارداد اعتباری منعقد می‌شود. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی کشور معادل 10 درصد می‌باشد که حکایت از معوق شدن یک قرارداد از ده قرارداد منعقده در سطح شعب و ریسک بالای اعتباری و عملیاتی در این عرصه می‌باشد. یکی از دلایل اصلی غیرجاری شدن تسهیلات اعطایی، عدم توجه به فرآیندهای اجرایی و نظارتی اعتباری در تصویب، انعقاد قرارداد و نظارت می‌باشد. اکثر کارشناسان اموربانکی و اعتباری اعتقاد دارند که در صورت اجرای صحیح عملیات تشکیل پرونده، ظرفیت‌سنجی، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و نظارت؛ تسهیلات اعطایی کمتر معوق شده و چالش اصلی نظام بانکی در این عرصه کاهش می‌یابد. در این دوره آموزشی ضمن تشریح منطق حاکم بر عقود اسلامی و کارکرد آن در بازار کسب و کار، فرآیندهای اجرایی و عملیاتی با هدف مدیریت بهینه ریسک و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ارایه می‌شود.    

اهداف دوره:

 • آشنایی با مبانی منطقی و فقهی عقود اسلامی
 • آشنایی با فرآیندهای اجرایی انعقاد قراردادهای تسهیلاتی
 • آشنایی نحوه اهمیت تشکیل پرونده اعتباری
 • آشنایی با مدارک و نحوه انعقاد قراردادهای داخلی و رسمی
 • آشنایی با نحوه نظارت بر اعطای تسهیلات و اقدامات اعتباری وصول مطالبات

 محتوای دوره:

 • ویژگی های عقود اسلامی
 • عقلانیت حاکم بر معاملات در قالب عقود اسلامی
 • اعتبارسنجی و ضوابط و معيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات
 • تشکیل پرونده اعتباری
 • شناسایی مشتری و احراز هویت
 • بررسی و تصویب تسهیلات
 • تنظيم قراردادهاي عادي (داخلي) تنظيمي در شعب
 • گروه‌بندی انواع تضامین و وثایق
 • نحوه توثيق اموال غيرمنقول
 • فرآیند و ضوابط اجرایی وام قرض‌الحسنه
 • فرآیند و ضوابط اجرایی قرارداد مضاربه
 • فرآیند و ضوابط اجرایی تسهیلات مشارکت مدنی
 • فرآیند و ضوابط اجرایی تسهیلات مرابحه
 • فرآیندو ضوابط اجرایی تسهیلات سلف
 • فرآیند و ضوابط اجرایی تسهیلات خرید دین
 • اعتبار در حساب جاری در قالب عقد خرید دین
 • فرآیند و ضوابط اجرایی تسهیلات جعاله
 • ضوابط اجرایی تسهیلات اجاره به‌شرط تملیک

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری اقتصاد پولی‌–‌اسلامی
 • 15 سال سابقه کار در امور کارشناسی و مدیریتی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع
 • تجربه مفید در تدریس و ارایه سمینار آموزشی مباحث مختلف بانکداری بدون‌ربا
 • تدوین کتب و مقالات مختلف در امور پولی و بانکداری اسلامی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، اقتصادی و اداری، روسا و معاونین شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیش نیاز دوره:  گذراندن دوره‌های بانکداری داخلی 1 و 2

 مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

12 ، 19 , 26 دی ساعت 12:00 الی 16:00

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8.00.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.