معرفی دوره:

 جامعه ای که با حرفه بانکداری سر و کار دارد، متشکل از مردم (اشخاص حقیقی و حقوقی) به تفکیک صاحبان صنایع کوچک و بزرگ، سرمایه گذاران، شرکت های خدماتی و نهادهای نظارتی است. مشتریان بانک با تکیه بر اعتبار و اطمینان به عملکرد حرفه ای مجموعۀ آن، همواره خواهان انجام خدمات مالی با کیفیت مناسب از کارکنانی مؤدب، صادق، امین، مسئول، پاسخگو و با دقت عمل هستند. مسئولیت پذیری کارکنان به معنای انجام وظایف محوله با حداکثر توان، به بهترین نحو و براساس سیاست ها و دستورالعمل های داخلی بانک و مقررات نظارتی است. لذا یکی از وظایف کارکنان بانک، خودداری از هر عملی است که اعتبار حرفه ای بانک را مخدوش سازد و وظیفه دیگر انطباق خود با مقررات، دستورالعمل ها، روش های اجرایی، بخشنامه ها و اطلاعیه های درون سازمانی است که در کسب و کار بانک مورد استفاده واقع می شود؛ بدیهی است عدم انطباق به دلیل عدم آگاهی فرد، توجیه قابل قبولی نخواهد بود و جریمه خاص خود را در پی خواهد داشت. این دوره به مبانی مسؤولیت و خاصه مسئولیت شغلی (اعم از مسئولیت حقوقی، کیفری، انتظامی و ...) متصدیان شبکه بانکی در قبال مشتریان و بانک با نگرشی بر قوانین و مقررات جاری کشور و منشور حقوق شهروندی خواهد پرداخت.

اهداف دوره:

  • آشنایی کارکنان شعب با مسئولیت های شغلی مرتبط

محتوای دوره:

مفهوم، مبانی و ابعاد مسؤولیت

کلیاتی در خصوص مسئولیت حقوقی، کیفری و انتظامی

آشنایی با مسئولیت های حقوقی

- اشتباه در پرداخت

- احراز هویت و رعایت بهداشت پرونده

- استفاده غیرمجاز از حساب مشتریان

- صدور اسناد خارج از ضوابط و مقررات

- دستور پرداخت مشروط

- اشتباه در ارکان چک

- امضای دیجیتال – کد کاربری اشخاص

- ورود اطلاعات در سامانه های مرتبط با بانکداری

 آشنایی با مسئولیت  های کیفری

- جعل و تزویر

- ارتشاء و کلاهبرداری

- امتناع از انجام وظایف قانونی

- هتک حرمت اشخاص، افتراء و توهین

- خیانت در امانت

- سوء استفاده از مقام و موقعیت

- دسترسی به اطلاعات و استفاده غیرمجاز از آن ها

- تخریب و اتلاف اموال

- افشای اطلاعات بانک یا مشتریان

- تمرد نسبت به مأمورین دولت

- تهدید و اکراه

- جرایم رایانه ای

- پولشویی و تأمین مالی تروریسم

آشنایی با مسئولیت های انتظامی

- عدم رعایت دستورات بانک مرکزی

- عدم رعایت دستورالعمل ها وبخشنامه های داخلی

آشنایی با تخلفات اداری و تنبیهات مرتبط با آن (ویژه کارکنان بانک های دولتی)

- ساختار کمیته تخلفات اداری بانک و شرح وظایف

- بررسی تخلفات اداری کارکنان اعم از:

- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری

- نقض قوانین و مقررات مربوط

- ایجاد نارضایتی در مردم

- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

- کمک کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

- ارائه گواهی یا گزارشات خلاف واقع در امور اداری

- تعطیل خدمت در اوقات اداری و ...

آشنایی با محاکم صالح به رسیدگی

- محاکم قضایی و شبه قضایی

- محاکم اداری

 مشخصات مدرس دوره:

  • 6 سال سابقه کاربانکی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
  • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

18 و 25 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.