موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در مهرماه سال 1402 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

 دریافت فایل تقویم آموزش حرفه ای

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

تقویم آموزش حرفه ای مهرماه سال 1402

ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

نحوه
برگزاری

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

آشنایی با بروات وصولی  

12

حضوری

کارکنان واحد بين الملل، کارشناسان مؤسسات مالی و شرکت های تجاری

10، 17 و 24 مهر
ساعت 8 الی 12

30,000,000

اتمام ثبت نام

2

مسئولیت های هیأت مدیره بانک ها در قبال اطلاعات صورت های مالی

12

حضوری

مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

دوشنبه ها 24 مهر الی 8 آبان
ساعت 8 الی 12

32,000,000

اتمام ثبت نام

3

سوییفت مقدماتی

24

حضوری

کارکنان ارزی

دوشنبه ها 17 مهر الی 22 آبان
ساعت 8 الی 12

48,000,000

اتمام ثبت نام

4

شیوه های اعتبارسنجی مشتریان

20

حضوری

معاونین و رؤسای شعب، کمک کارشناسان و کارشناسان واحد اعتباری (ریالی و ارزی)

شنبه ها 15 مهر الی 13 آبان
ساعت 8 الی 12

42,000,000

اتمام ثبت نام

5

تطبیق در مؤسسات مالی

8

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

دوشنبه ها 17 مهر الی 8 آبان
ساعت 18 الی 20

22,000,000

اتمام ثبت نام

6

مدیریت استرس

8

حضوری

کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

18 مهر

ساعت 8 الی 16

27,000,000

اتمام ثبت نام

7

مدیریت تجربه مشتریان بانکی

20

حضوری

مدیران و کارشناسان واحدهای بازاریابی، روابط عمومی، بانکداری شرکتی و تجاری

سه شنبه ها
18 مهر الی 16 آبان
ساعت 8 الی 12

42,000,000

اتمام ثبت نام

8

نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک

20

حضوری

مدیران و کارشناسان ستادی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

چهارشنبه ها
26 مهر الی 24 آبان
ساعت 8 الی12

42,000,000

اتمام ثبت نام

9

وضعیت منفی یک بنگاه اقتصادی از نظر شبکه بانکی

8

حضوری

مدیران مالی شرکت های بورسی و غیربورسی، نهادهای مختلف دولتی و شبه دولتی، حسابرسان، بازرسان، کارشناسان اعتباری و ارکان مختلف تصمیم‌گیر اعتباری در شبکه بانکی

23 مهر

ساعت 8 الی 16

27,000,000

اتمام ثبت نام

10

عملیات حسابداری بهای تمام شده به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت

8

حضوری

مديران و کارشناسان واحدهای حسابداری، مديريت و بودجه 

23 و 30 مهر
ساعت 8 الی 12

20,000,000

اتمام ثبت نام

11

ارزش طول عمر مشتری (CLV)

8

حضوری

  کارشناسان واحدهای اعتباری، بانکداری شرکتی و تجاری، مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی بانک ها، رؤسا و معاونین شعب

3 آبان
ساعت 8 الی 16

27,000,000

اتمام ثبت نام

12

رتبه بندی بانک ها

8

حضوری

هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ارشد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

26 مهر

ساعت 8 الی 16

27,000,000

اتمام ثبت نام