موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در خردادماه سال 1402 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

نحوه
برگزاری

مخاطبان

زمان برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

آشنایی با ضمانت نامه های بانکی (ریالی) و قوانین حاکم بر آن

8

حضوری

کارکنان شعب و کارکنان

واحد اعتباری

   6 و 8 خرداد
  ساعت 13 الی17

15,000,000

اتمام ثبت نام

2

سوییفت مقدماتی

24

حضوری

کارکنان ارزی

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
8  الی 29 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30

48,000,000

اتمام ثبت نام

3

تهیه صورت های مالی تلفیقی بانک ها و مؤسسات اعتباری

32

حضوری

کارکنان امور مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

چهارشنبه ها
14 تیر الی 1 شهریور
ساعت 8 الی 12

64,000,000

4

مهارت های فروش خدمات بانکی در شعبه

12

حضوری

کارکنان شعب و کارکنان

واحد اعتباری

   20 و 27 خرداد
  ساعت 7 الی13

32,000,000

اتمام ثبت نام

5

آشنایی با اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن

(UCP به زبان ساده)

12

حضوری

کارکنان واحد ارزی و بین الملل

   21 و 28 خرداد و 4 تیر
  ساعت 7 الی 11

24,000,000

اتمام ثبت نام

6

حاکمیت شرکتی

20

آنلاین

اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران دیگر سطوح شبکه بانکی

دوشنبه ها
22 خرداد الی 23 مرداد
ساعت 18 الی 20

30,000,000

اتمام ثبت نام

7

اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان

24

حضوری

کارکنان واحد اعتبارات و املاک و ساختمان

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
22 خرداد الی 7 تیر
ساعت 8 الی 12

48,000,000

اتمام ثبت نام

8

بررسی مبانی حقوقی و ابعاد مقرراتی بانکداری الکترونيک

15

حضوری

کارشناسان حقوقی، رؤسای دواير و مديران ميانی سایر ادارات حقوقی و سایر واحدهای ذی ربط

دوشنبه ها
22 خرداد الی 19 تیر
ساعت 9 الی 12

31,000,000

اتمام ثبت نام

9

پول و بانکداری جدید برای مدیران بانکی

8

حضوری

 رؤسا و معاونین ادارات، مناطق و شعب، کارشناسان واحد اعتباری، مالی، اقتصادی، عملیاتی و اداری

  23 خرداد
 ساعت 7 الی 15

21,000,000

اتمام ثبت نام

10

مقررات بازار بین بانکی

8

حضوری

اعضای هیأت مدیره، کارشناسان واحدهای مقرراتی- مطالعاتی، مالی، خزانه‌داری و بازار بین‌بانکی

  27 خرداد
 ساعت 7 الی 15

21,000,000

اتمام ثبت نام

11

تأثیر و چگونگی اجرای تحریم ها در سیستم بانکی

4

حضوری

کارکنان واحدهای بین الملل و مبارزه با پول شویی

  11 تیر
 ساعت 8 الی 12

7,500,000

اتمام ثبت نام