موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در مهرماه سال 1401 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

دوره های آموزش حرفه ای مهرماه 1401

ردیف عنوان دوره مدت دوره  مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1

آشنایی با بلاکچین و رمزارزها

4

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

9 مهر
8:30 الی 12:30

5,800,000

اتمام ثبت نام

2

تبیین تغییرات صورت‌ گرفته در صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری

12

اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و کارشناسان واحدهای حسابداری و مالی، بودجه‌بندی و گزارشات، بازرسی و حسابرسی داخلی  9 ، 11 و 16 مهر
ساعت 14:30 الی 18:30
11,000,000 اتمام ثبت نام
3

حسابداری ارزی

32

کارکنان واحدهای ارزی و اعتباری بانک ها، رؤسا و معاونین شعب شنبه ها
9 مهر الی 28 آبان
ساعت 14 الی  18
20,000,000 اتمام ثبت نام
4

بانکداری بین الملل کاربردی

48

کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات و شعب ارزی  دوشنبه ها
16 آبان الی 3 بهمن
ساعت 8:30 الی  12:30
29,000,000

5 بانکداری سرمایه گذاری
(ارزش گذاری، تملیک اهرمی، ادغام و تملیک و عرضه عمومی اولیه)

32

مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای اعتبارات، سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دوشنبه ها
11مهر الی 30 آبان
ساعت 8:30 الی 12:30
22,000,000 اتمام ثبت نام
6 سوییفت مقدماتی

24

کارکنان ارزی سه شنبه ها
12مهر الی 17 آبان
ساعت 8:30 الی  12:30
17,000,000 اتمام ثبت نام
7 اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته با استفاده از داده‌های ترکیبی و سری‌های زمانی

42

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری حائز شرایط پیش نیاز دوره شنبه ها و چهارشنبه ها
16مهر الی 30 آذر
ساعت 8  الی 10
25,000,000 اتمام ثبت نام
8

موارد افتراق قوانین مترتب بر ضمانت نامه های بانکی با عقد ضمان

8

مسئولین شعب،روسای اعتبارات شعب،کارشناسان اعتباری،سایر ارکان اعتباری تصمیم گیر  24 مهر
8:30 الی 16:30
11,000,000 اتمام ثبت نام
9 مدیریت ریسک تقلب در نظام بانکی

16

کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، مبارزه با پولشویی، حراست، بازرسی و نظارت 20 و 27 مهر و 4 و 11 آبان
ساعت 8:30 الی 12:30
13,000,000 اتمام ثبت نام
10

آزمون بحران (Stress testing)

در بانکداری

8

کارکنان واحدهای ریسک، کمیته ریسک، کمیته دارایی بدهی   24 و 26 مهر
ساعت 13:30 الی 17:30
9,000,000 اتمام ثبت نام