جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

بررسي اسناد حمل با رويكرد UCP600

 

مدت دوره:

16 ساعت

پیش نیاز دوره:

اعتبار اسنادي و UCP600

زمان تشکیل کلاس:

21 و 28 خرداد و 4 و 11 تیر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  10.700.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

در راستاي حفظ منافع كليه طرف هاي درگير در هر يك از روش هاي پرداخت در بازرگاني بين الملل شناخت اسناد حمل، نحوه تنظيم و بررسي اين اسناد بسيار حائز اهميت مي باشد. در روش اعتبارات اسنادي به دليل ايفاي تعهداتي كه منوط به ارائه و دريافت اسناد مطابق با شرايط اعتبار اسنادي و UCP600 مي باشد اين موضوع اهميت بيشتري نيز مي يابد. بنابراين در فرايند اعتبارات اسنادي، كنترل اسناد يكي از حساس ترين بخش هاي كار بوده و تخصص در اين حوزه مستلزم اشراف كامل به قوانين حاكم بر اعتبارات اسنادي مي باشد.

 


  اهداف دوره

  • بررسي انواع اسناد حمل، نحوه تنظيم و وي‍ژگي هاي اسناد
  • نحوه بررسي اسناد با توجه به اعتبار اسنادي، قوانين مربوطه و مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي

 


 محتوای دوره

معرفي اجمالي انواع اسناد و ويژگي هاي آن ها

معرفي اسناد حمل و ويژگي آن ها

اسناد حمل و UCP600

مغايرت در اسناد و فرايند قبولي يا عدم قبولي مغايرت

پيام هاي سوييفتي مربوطه

بررسي اجمالي مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي

 


مخاطبان دوره

  • کارکنان صف و ستاد بين الملل

  مدرس دوره

  • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
  • معاون اداره کل امور بین الملل