جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

خسارت تاخیر تادیه دین در حقوق بانکی

 

مدت دوره:

12 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

3، 10 و17 خرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  9.000.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

این دوره به منظور آشنايي با ماهيت عقود بانكي و خسارت تأخير تأديه در هر عقد به طور خاص، تفاوت خسارت و سود، تفاوت خسارت و وجه التزام، تفاوت خسارت و سود پس از سررسيد، بررسي قوانين و مقررات مرتبط با اين موضوع برگزار می گردد.

 

 


  اهداف دوره

  • آشنايي با مقررات مرتبط با خسارت تأخير تاديه حقوق بانكی
  • شناسايی تفاوت خسارت و ساير متفرعات از قبيل وجه التزام و سود پس از سررسيد
  • عنداللزوم اصلاح رويه هاي اشتباه فعلی

  


 محتوای دوره

شناسايی عقود بانكی

شناسايی خسارت تأخير تاديه در هر عقد

شناسايی تفاوت خسارت تأخير تاديه و وجه التزام

بررسی رويه فعلی ومقررات حقوقی و آرای وحدت رويه مرتبط

 

 


مخاطبان دوره

  • کارکنان واحدحقوقی

  مدرس دوره
  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • رئیس کل مبارزه با پولشویی بانک
  • مشاور حقوقی مدیر عامل بانک
  • 25 سال سابقه تدریس
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد