آدرس: تبریز، کوی ولی عصر، خیابان نظامی، کوچه آرش، پلاک 39، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد آموزش: خانم شهرت

 

کد پستی: 5157695884                      

 

تلفن واحد: 33202408-041

 

دورنگار واحد: 33202181-041