آدرس : شیراز: خیابان گلستان، روبروی بانک آینده، کوچه امام مهدی، سمت راست، بین کوچه 2 و 4، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کدپستی : 7145757184

 

کارشناس واحدآموزش : خانم پیروی

 

کمک کارشناس واحد آموزش : آقای طیبی

 

تلفن واحد : 7313920-0713

 

دورنگار واحد : 7318163- 0713