موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در نيمسال اول سال تحصيلی 80-1379 با پذیرش تعداد 20 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مديريت امور بانكی فعالیت­ های آموزشی خود را در دوره­ های بلندمدت، در كلان شهر شیراز آغاز نمود. واحد شیراز در واقع یکی از قطب­ های آموزشی موسسه عالی آموزش بانكداری ايران در سطح كشور محسوب می ­شود که در راستای پوشش به نيازهای آموزشی كاركنان سيستم بانكی و موسسات مالی و اعتباری شهرستان­ های استان فارس و استان­ های مجاور از قبیل بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان فرصت بهره ­مندی اين عزيزان از آموزش ­های بلندمدت موسسه را مهيا ساخته است. موسسه در راستاي توسعه فعاليت ­های آموزشی بلندمدت خود در استان فارس علاوه بر مقطع كارشناسی پیوسته در نیمسال ­های اول و دوم 80-1379، نیمسال ­های اول و دوم 81-1380، نيمسال اول سال تحصيلی 82-1381، اقدام به پذيرش دانشجو به ترتيب در دوره ­های در سطح کاردانی رشته مدیریت امور بانكی، كارشناسی ناپيوسته رشته ­های مديريت امور بانكی و حسابداری بانكی و كارشناسی ارشد رشته­ های مديريت امور بانكی و بانکداری اسلامی نموده است. علاوه بر آموزش در دوره­ های بلندمدت، برگزاري دوره ­های كوتاه ­مدت تخصصی در حوزه بانكداری و در سطوح مقدماتی، ميانی و پيشرفته از جمله ديگر فعاليت­ های آموزشی اين واحد می ­باشد كه بنا به درخواست بانك ­ها و موسسات مالی، ارائه و برگزار می ­گردد.

نظر به اهميت كيفيت آموزش، موسسه همواره از جمع اساتید محترم دانشگاه­ ها و همچنين كارشناسان و متخصصين سيستم بانكی بهترین مدرسان را انتخـاب و استفاده نموده است. در حال حاضر واحد شیراز با حدود 30 نفر از بهترین مدرسان دانشگاهی اعم از استاد، دانشیـار، استادیـار و مربی و مدرسان مجرب و متخصص سيستم بانكی استان همكاری مستمر دارد که امید است همچنان در جهت اهداف عالی موسسه ادامه یابد.