مجموعه همایش های بانکداری اسلامی

       
       
       
 

 

 


 مجموعه گردهمایی های روسای موفق شعب بانک های کشور

       

 

 

 

    خدمات امانت کتاب و عضویت

برخی از خدمات کتابخانه در بخش امانت، عبارتند از :

 الف: عضویت.    واجدان شرايط براي عضويت شامل افراد زير مي باشند.

- اعضاي هيأت علمي مؤسسه

- دانشجويان مؤسسه

- كاركنان مؤسسه

تبصره1: افراد حقيقي و حقوقي غيرعضو چنانچه متقاضي استفاده از خدمات كتابخانه موسسه عالي آموزش بانكداري ايران باشند، مي توانند پس از تهيه مدارك مربوط، در محل كتابخانه از منابع آن استفاده نمايند.

ضوابط مربوط عضويت:

1- دانشجويان تمام وقت مؤسسه با ارائه كارت دانشجويي به كتابخانه و انجام امور مربوط به ثبت نام، به عضويت كتابخانه در خواهند آمد. در ضمن تاريخ اعتبار كارت دانشجويي، ملاك اعتبار عضويت در كتابخانه مي باشد.

تبصره2: چنانچه زمان اعتبار كارت دانشجويي به اتمام رسيده و دانشجو هنوز درس خود را به پايان نرسانده باشد، تداوم عضويت اين گونه دانشجويان منوط به اتخاذ تصميم اداره آموزش در خصوص تمديد يا عدم تمديد سنوات آموزشي دانشجو خواهد بود.

2- اساتيد تمام وقت موسسه جهت عضويت، مي توانند با درخواست كتبي به عضويت كتابخانه درآيند. بديهي است كتابخانه با اختصاص شماره عضويت، امكان استفاده از منابع كتابخانه را براي آنها فراهم خواهد ساخت. 

3- تمامي همكاران موسسه عالي آموزش بانكداري ايران، پس از تهيه مدارك مربوط به ثبت نام، مي توانند به عضويت كتابخانه در آيند.

4- عضويت اساتيد مدعو، منوط به دريافت معرفي نامه از اداره آموزش و تنها براي يك ترم تحصيلي خواهد بود.

5- تاريخ اتمام عضويت اعضاء غير از دانشجويان بند 1 فوق، به مدت يكسال تمام مي باشد. بنابراين پس از پايان مدت مقرر، اعضاء مي بايد به صورت حضوري در كتابخانه حاضر شده و براي تمديد عضويت، اقدام نمايند.

6- كتابخانه از عضويت كارمندان شاغل و بازنشسته شبكه بانكي معذور مي باشد.

7- كتابخانه از عضويت متقاضیان سایر مراکز، غيرمرتبط و كوتاه مدت، معذور مي باشد.

تبصره3: چنانچه دانشجويان مزبور متقاضي دريافت كتاب از كتابخانه باشند، با ارائه معرفي نامه از اداره آموزش، امكان امانت كتاب طي مدت محدود و تنها يك عنوان، براي آنها فراهم خواهد شد.

8- تمامي اعضاء كتابخانه، اگر تا سه بار در عودت كتاب تأخير داشته باشند، عضويت آنها باطل اعلام شده و امكان عضويت مجدد آنها منوط به اتخاذ تصميم در كميته كتابخانه خواهد بود. 

9- نحوه عضويت دانشجويان تمام وقت موسسه عالي آموزش بانكداري ايران مستقر در شهرستانها، عيناً مطابق ضوابط دانشجويان واحد تهران مي باشد.

ب:  امانت كتاب

1- اعضاء در زمان امانت و تحويل كتاب از كتابخانه، بايد كتاب را مورد بازبيني قرار داده تا در صورت ناسالم بودن آن، مسئول كتابخانه را مطلع سازند. در غير اين صورت جبران هرگونه خسارت وارده به كتاب، به عهده امانت گيرنده خواهد بود.

2 - اعضاء بايد مطابق سررسيد برگشت، كتاب را عودت دهند، ولي اگر قصد تمديد كتاب را داشته باشند، بايد كتاب را به كتابخانه آورده تا پس از رؤيت مجدد آن توسط كتابدار و در صورت رزرو نبودن آن توسط عضو ديگر، امكان تمديد آن فراهم آيد.

3-  كتابخانه از امانت دادن كتاب به سازمانها و مؤسسات متقاضي معذور مي باشد

4- منابع مرجع كتابخانه امانت داده نمي شوند. انواع منابع مرجع عبارتند از:

   1- كتابهاي مرجع:(مانند دايرة المعارف ها، فرهنگ ها، اطلس ها، دستنامه ها، دستور نامه ها، گزارش هاي آماري و...)   

   2- پايان نامه ها

   3- نشريات ادواري

   4- مواد ديداري و شنيداري مانند لوح فشرده، نوار كاست، نوار ويدئو و... .

ج: تعداد كتاب براي مقاطع تحصيلي

1- دانشجويان كارشناسي ارشد هم زمان 4 كتاب مي توانند امانت بگيرند.

2-اساتيد تمام وقت هم زمان تا 4 كتاب مي توانند امانت بگيرند. (امانت كتاب به اساتيد مبني بر بيش از 4 كتاب به طور هم زمان، منوط به موافقت كتبي معاونت پژوهشي خواهد بود).

3- چنانچه كتب مورد درخواست اساتيد در امانت باشد، كتابخانه تلاش نمايد تا درخواست اساتيد را در بخش رزرو، در اولويت قرارداده و در اولين فرصت ممكن كتب آنها را فراهم نمايد.

4-كارمندان موسسه هم زمان تا 3 كتاب مي توانند امانت بگيرند.

5- مدت امانت كتاب به هر عضو 15 روز مي باشد.

د: تسويه حساب

1-دانشجويان در زمان فراغت از تحصيل و يا خاتمه رابطه دانشجويي، موظف به اخذ تسويه حساب با كتابخانه مي باشند.

2- در مورد دانشجوياني كه از تحصيل انصراف داده و يا به هر دليلي رابطه تحصيلي آنها با موسسه قطع مي گردد، اداره آموزش موسسه موظف مي باشد تا قبل از تسويه حساب با اين گونه دانشجويان، تأييديه تسويه حساب كتابخانه را از آنها اخذ نمايد.

3- اعضاء هيئت علمي تمام وقت و مدعو موسسه ضروري است قبل از تسويه حساب با اداره آموزش و امور مالي، تأييديه تسويه حساب را از كتابخانه اخذ نمايند.

4-كاركنان موسسه در زمان قطع رابطه همكاري با موسسه به هر دليلي، ضروری است امورمالی قبل از تسویه حساب کامل با آن فرد، از كتابخانه تاییدیه تسويه حساب را اخذ نماید.

ه: رزرو منابع

1- كتاب هاي درسي و كتاب هايي كه پرمتقاضي هستند، در قسمت رزرو نگهداري مي شوند و منحصراً در كتابخانه مورد استفاده بوده و قابل امانت نيستند.

2- تحويل كتاب به مراجعين غير عضو فقط جهت مطالعه در محيط كتابخانه و با ارائه كارت شناسايي و معرفي نامه از ارگان محل خدمت ميسر مي باشد.

و: تمديد منابع

1-  امكان تمديد منابع تا سه بار ميسر مي باشد. يعني عضو مي تواند از زمان دريافت كتاب تا 45 روز متوالي يا طي سه بار، نسبت به تمديد منابع اقدام نمايد.

2- فرايند تمديد منابع كتابخانه فقط به دو شكل حضوري يا تماس تلفنی امكان پذيرخواهد بود.

3- افراد متقاضي افزايش مدت تمديد كتاب براي بيش از سه نوبت موظف خواهند بود درخواست خود را به صورت مكتوب به كتابخانه تحويل دهند تا كتابخانه پس از  بررسي هاي لازم و در صورت بلامانع بودن، اقدام لازم به عمل آورد.

 دریافت فایل کاتالوگ کتابخانه

 

    آشنایی با کتابخانه

 

کتابخانه و مركز اطلاع رسانی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ايران، کتابخانه­ ای است دانشگاهی- تخصصی که در ارديبهشت ماه 1368 پشتيبانی و فعاليت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را از طريق تامين نيازهای اطلاعاتی اساتيد، دانشجويان و ساير كاربران و ارتقاء سطح علمی جامعه استفاده كننده فعاليت خود را در سطح رشته های موجود درموسسه آغاز نمود و در حال حاضر يكی از غنی ترين كتابخانه های مؤسسات عالی آموزشی در سطح كشور در زمينه های علوم بانكی، حسابداری و بانکداری اسلامی بشمار می رود.

 

هدف از ايجاد آن تهيه، آماده ­سازی و تنظيم مواد کتابخانه جهت اطلاع ­رسانی جامع در نظام بانکی، ايجاد تسهيلات لازم برای مطالعات و تحقيقات اساتيد، دانشجويان، دانش پژوهان و اعتلای سطح علوم اقتصادی- مالی و بالاخص دانش بانکداری در کشور است. 
اين كتابخانه هم به اساتيد و دانشجويان مؤسسه در شهر تهران و هم ساير واحدهای زير مجموعه مؤسسه در سطح استان ها، خدمات علمی ارائه می نمايد.

 

     انواع منابع کتابخانه

 

الف) منابع چاپی (كتب فارسی و انگليسی)

کتب فارسی: كتابخانه مؤسسه دارای مجموعه­ ای غنی از نسخ کتب فارسی در حوزه های اقتصاد، بانكداری اسلامی، مديريت بانک، مديريت، حسابداری، ماليه اسلامی، رياضيات و موضوعات وابسته بوده كه اين كتابخانه را به دليل ماهيت موضوعی و محتوای غنی كتاب ها و به دليل برخورداری از سابقه درخشان و طولانی در زمينه بانكداری، از ساير كتابخانه ها با مجموعه تقريباً مشابه، متمايز كرده است.

کتب انگليسی: مجموعه ی كتاب هاي انگليسی موجود در كتابخانه، شامل كتاب هاي منتشر شده جديد درحوزه­ های موضوعی ­زير مي باشد:

Islamic banking-Islamic finance-Economic-Banking-Accounting-Management–Mathematics

ب) نشريات فارسی و انگليسی

با رشد و توسعه اينترنت و فضاي مجازی، امروزه اكثر كارگزاران نشريات(Journal Dealers) تمركز خود را بر بسترهای الكترونيكی و اينترنتی گذاشته و به جای انتشار مقالات در مجلات چاپی، آنها را در پايگاه های اطلاعاتی همچون(Science direct-EBSCO-Emerald-Proquest… ) منتشر می­ كنند. در همين رابطه كتابخانه مؤسسه نيز هم راستا با اين تحول، سياست دسترسی به منابع اطلاعاتی خود را به اين سمت سوق داده و با تجهيز به يك سامانه جامع و قوی كه محصول هم فكری و هم افزايی برنامه يكپارچه مؤسسه عالی آموزش بانكداری می باشد، تلاش نموده تا امكان دسترسی اساتيد و دانشجويان به مقالات، ميسر شود. سامانه جامع(DDSLIBبه دليل پوشش دادن بيشتر پايگاه های اطلاعاتی مزبور، يكی از توانمندی­ های كتابخانه است كه اساتيد و دانشجويان را در دسترسی به مقالات تمام متن(Full Text) و به شكل برخط (Online)ياری می نمايد.

ج) متون مرجع و گزارش های آماری

وجود گزارش ­های آماری و متون مرجع، براي انجام پروژه های تحقيقاتی، امری بسيار ضروری می باشد. به همين منظور، در كتابخانه مؤسسه نيز متون مرجع ارزنده ­ای وجود داشته كه سرشار از داده های آماری، بانكی، مالی و انواع شاخص­ های توسعه ­ای بوده تا پژوهشگران بتوانند با بهره­ گيری از اين ابزارها، تحقيقات بيشتری انجام دهند. مداركی مانند دايره المعارف های تخصصی مالی و بانكداری، سالنامه های آماری، ترازنامه­ های بانكی، انواع واژه نامه­ های بانكداری، تنها بخشی از متون مرجع كتابخانه مؤسسه می باشند.

د) پايان نامه های كارشناسی ارشد

يكی ديگر از منابع غنی موجود در اين كتابخانه، وجود پايان نامه های كارشناسی ارشد می باشد. در اين راستا، به دليل همكاری اساتيد صاحب نام دانشگاه های كشور و كارشناسان برجسته شبكه بانكی برای راهنمايی، مشاوره و هدايت پايان نامه ها و نيز بررسی مسايل و چالش­ های نظام بانكی به منظور نوآوری در محصولات و خدمات بانكی و ارائه راهكارهای نوين، جايگاه اين كتابخانه را در مقايسه با ساير كتابخانه های شبكه بانكی و مراكز تحقيقاتی، برجسته و ممتاز كرده است. مجموعه رو به رشد پایان نامه ها در اين كتابخانه، در رشته های بانکداری، حسابداری، و بانكداری اسلامی بوده است.

 

     پایگاه های اطلاعاتی آنلاین

 

كتابخانه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به منظور تامين نيازهای اطلاعاتی و آماری اعضاء محترم كتابخانه، همكاران پژوهشی، اساتيد و پژوهشگران اقدام به اشتراك پايگاه های اطلاعاتی on-line به شرح ذيل نموده است. 

 

Cyberary.ir

elibrary.worldbank.org

World bank open knowledge repository

International Monetary Fund

IMF E-Library   

(ScienceDirect (Elsevier

ISC

 

 پایگاه های آماری

پایگاه آمارهای اقتصادی صندوق بین المللی پول

(IMF (IFS,GFS,FSI,BOPS,DOTS,REO   

پايگاه آماری سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا

TSD

پایگاه آمارهای اقتصادی بانک جهانی WDI

WDI

 

  پايگاه‌هاي اطلاعاتی (On-line  (FREE 

 

    خدمات امانت کتاب و عضویت

 

 مشاهده جزئیات ارائه خدمات امانت کتاب و عضویت

 

   ارتباط با کتابخانه

 

کاربران گرامی می توانند با ارسال پرسش خود از طریق ایمیل کتابخانه، با کارشناسان کتابخانه در ارتباط بوده و پاسخ آن را توسط پست الکترونیکی خویش دریافت کنند.

ساعت کار:

کتابخانه در ایام هفته از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8/30 الی 17/00 به دانشجویان و اساتید موسسه، خدمات علمی و پژوهشی ارائه می نماید.

 ایمیل کتابخانه:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن تماس: 27899270

 

 

  فرم الکترونیکی درخواست خرید کتاب برای کتابخانه

 

 

 

 

 فهرست پایان نامه ها در مرحله دفاع مقدماتی

  

ردیف نام نام خانوادگي عنوان پايان نامه  استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصیلی
1 امیر  اسدی تاثیر نوسانات تورم بر تخصیص تسهیلات در بانک های بورسی آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور آقای دکتر رضا حبیبی بانکداری اسلامی
2 جواد اسدي پیش بینی قیمت طلا تحت عدم قطعیت مدل و پارامتر آقای دکتر رضا حبیبی آقای مهندس حامد شادکام مهندسي مالي
3 محمدقلی انصاری تأثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر آرش تحریری آقای مهندس حسن کوهی حسابداری
4 مسعود آخوند سولائی بررسی تأثیر تعداد شعب بر سهم بازاری عملکرد بانک­ها در ایران آقای دکتر احمد شعبانی آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی
5  آرش  باقری تأثیر عوامل بانکی بر عملکرد مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف آقای دکتر رحیم دباغ آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند بانکداری اسلامی
6 امیر حسین بایرامی بررسی ارتباط بین سودآوری و سرمایه قانونی بانک ها با در نظرگرفتن نقش تعدیل کنندگی نرخ بهره:
شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آقای دکتر سید یوسف احدی سرکانی آقای دکتر الدار صداقت پرست حسابداری
7 میثم  بیانی تاثیر ویژگی های شخصی مشتریان بر ارزیابی آنها از کیفیت خدمات شعب بانک ملی  خانم دکتر سارا فخریان آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
8 نسترن تقي زاده فرد بررسی رفتار زمان متغیر بودن ریسک های اعتباری تحقق یافته و بهینه بانک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) آقای دکتر محمدعلی رستگار سرخه آقای دکتر رضا حبیبی مهندسی مالی
9 بهروز جیحونیان

تأثیر کفایت سرمایه بر رشد سپرده ها و تسهیلات بانکی

(مطالعه موردی: بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران) 

آقای دکتر محمد ولیمقدم زنجانی آقای دکتر محمد امیدی نژاد بانکداری اسلامی
10 وحید  حاجی زاده تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران آقای دکتر الدار صداقت پرست آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
11 سید مرتضی   حسینی تاثیر محافظه کاری شرطی در محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات بر ریسک کاهش قیمت سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آقای دکتر آرش تحریری  آقای دکتر الدار صداقت پرست حسابداری
12 فریبا  شکوری منفرد تاثیر قیمت مسکن برمطالبات غیرجاری سیستم بانکی آقای دکتر علی اکبر قلی زاده آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
13 مسعود عرفانیان دانشور

مقایسه کارایي فني بانک های اسلامي و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی

(مطالعه موردی بانک های منتخب منطقه منا) 

آقای دکتر احمد شعبانی آقای مهندس حسن کوهی بانکداری اسلامی
14 شیوا علی اکبر بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بقا بر روی کارایی بانک ها (مطالعه موردی: بانک های  کشور) آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند

آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

بانکداری اسلامی
15 سيد يونس مهدوي بهادرمحله

عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان در بانکداری چند کاناله(مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهر رشت)

آقای دکتر محمد طالقانی آقای دکتر سید وحید عماد الاسلام اسکویی بانكداري اسلامي
16 سحر مهرابی اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‌های بورسی در ایران آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور آقای مهندس حسن کوهی بانکداری اسلامی
17 پرنده نیری بررسی ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و رفتار ریسک پذیری بانک‌ها: شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
18 بهروز هومن بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی(شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) آقای دکتر سید یوسف احدی سرکانی خانم دکتر مریم قره داغی حسابداری
19 عیسی  یوسفی  تحلیل عوامل تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی بانک (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران) آقای دکتر رضا حبیبی آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی

زیر مجموعه ها

مؤسسه عالي بانكداري ايران از بدو تأسيس به منظور ارتقاء سطح علمي نظام بانكي كشور اقدام به انتشار كتابهاي مرتبط با پول و بانكداري نموده است. تعداد كتابهاي منتشر در زمينه‌هاي مذكور تاكنون به 68 عنوان كتاب رسيده است كه در حال حاضر قسمت عمده آن به "متون درسي" مرتبط است. شايان ذكر است كه در زمينه انتشار و چاپ كتب مربوط به بانكداري و مديريت امور بانكي، انتشارات مؤسسه عالي بانكداري ايران منحصر به فرد بوده و جايگاه ويژه‌اي را در ميان انتشارات كشور داراست. مشخصات كتاب‌هاي منتشر شده مؤسسه در جدول ذيل ارائه گرديده است.

 

رديف

عنوان كتاب

مؤلف يا مؤلفان

مترجم يا مترجمان

تاريخ آخرين انتشار

نوبت چاپ

86

صندوق توسعه ملی ایران

دکتر مهدی رضوی

ــــــ

1394

اول

از نظریه تا برنامه ریزی

با همکاری حمیدرضا رئوفی

85

بازارهای سرمایه اسلامی

عبیدالله عصمت پاشا

دکتر عزیز احمدزاده

1394

اول

رویکرد مقایسه ای

عباس میرآخور

بهاره عریانی

محسن معظمی گودرزی

84

بانکداری الکترونیک

دکتر محمدتقی تقوی فرد

ــــــ

1394

اول

83

گزارش عملکرد بانکهای کشور در سال 1393

موسسه عالي آموزش بانكداري( با همکاری محمد امیدی نژاد)

ــــــ

1394

اول

82

مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی(جلد یک، دو، سه )

دكتر مهدي رضوي

ــــــ

1394

اول

تجربه جهانی بانکداری اسلامی روشهای تامین مالی، ابزارها،خدمات و محصولات

با همکاری دکتر احمد شعبانی

81

برنامه ريزي در سيستم هاي بزرگ مقياس با نمونه هاي كاربردي در اقتصاد و نظام بانكداري اسلامي در ايران

دكتر مهدي رضوي

ــــــ

1393

اول

80

بانكداري اسلامي در ايران

دكتر مهدي رضوي

ــــــ

1393

اول

 تاريخچه،عملكرد و برنامه ريزي

79

اصول حسابداري(جلد دوم)

محمد نصيرپور

ــــــ

1393

اول

78

مجموعه مقالات برگرفته از پايان نامه هاي منتخب كارشناسي ارشد 

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1393

لوح فشرده

77

مجموعه مقالات 

دكتر مهدي رضوي

ــــــ

1393

لوح فشرده

بيست و پنجمين همايش بانكداري اسلامي( نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان)

76

گزارش عملكرد  بانكهاي كشور در سال 1392 

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1393

لوح فشرده

75

اصول حسابداري(جلد اول)

محمد نصيرپور

ــــــ

1392

اول

74

مديريت بانك و خدمات مالي

پيتراس.راس-سيلوياسي.هاجينز

پرويز ساسان گهر ابوالفضل صمدي

1392

اول

73

مجموعه مقالات برگرفته از پايان نامه هاي منتخب كارشناسي ارشد 

حامد شادكام

ــــــ

1392

اول

72

مجموعه مقالات 

دكتر كوروش پرويزيان

ــــــ

1392

اول

بيست و چهارمين همايش بانكداري اسلامي( سياست هاي پولي و مالي،ضرورت هماهنگي و آثار آن بر اقتصاد كشور)

71

تجزيه و تحليل و مديريت ريسك بانكي

هني ون گرونينگ

حسن بختياري - بهروز خدارحمي

1391

دوم

70

گزارش عملكرد نظام بانكي كشور در سال 1391 

 

ــــــ

1391

لوح فشرده

69

بانكداري بين الملل1 

مهدي رشيدي

ــــــ

1391

نهم

68

احتمالات و تحليل آماري

دكتر فريدون اهرابي - محسن تقوي طلب

ــــــ

1391

سوم

67

بانكداري داخلي –1 (تجهيز منابع پولي)

محمد بهمند- محمود بهمني

ــــــ

1390

ششم 

66

بانكداري بين‌الملل- 2

مسعود مزيني -  محمد حسن مهاجري تهراني

ــــــ

1390

يازدهم

65

سازمان و مديريت (از تئوري تا عمل)

دكتر مهدي ايران نژاد پاريزي - پرويز ساسان‌گهر 

ــــــ

1393

دوازدهم 

(با تجديد نظركامل)

64

مقالات بيست و دومين سمينار سال 1390

دكتر مرتضي اله داد با همكاري دكتر محمد وليمقدم زنجاني

ــــــ

1390

اول

63

مجموعه مقالات برگرفته از پايان نامه هاي منتخب كارشناسي ارشد 90

حامد شادكام

ــــــ

1390

اول

62

اصول بانكداري

محمود بهمني- غفاري

ــــــ

1389

دوم

61

مديريت مالي (جلد اول)

پيمان نوري بروجردي

ــــــ

1389

اول

60

مقالات بيست و يكمين سمينار 1389

دكتر مرتضي اله داد  با همكاري اسماعيل ميرزايي

ــــــ

1389

اول

59

مجموعه مقالات كارشناسي ارشد 89

حامد شادكام

ــــــ

1389

اول

58

گزارش عملكرد نظام بانكي در سال 1388

محمد اميدي نژاد

ــــــ

1389

اول

57

گزارش عملكرد نظام بانكي در سال 1389 

محمد اميدي نژاد

ــــــ

1389

لوح فشرده

56

پول شویی و موسسات مالی

مینا جزایری

ــــــ

1388

اول

55

اقتصاد پول ،بانكداري و بازارهاي مالي - 1

فردريك اس. ميشگين

دكتر حسين قضاوي

1388

اول

54

اقتصاد پول ،بانكداري و بازارهاي مالي - 2

فردريك اس. ميشگين

دكتر حسين قضاوي

1388

اول

53

بودجه بندي در شركتها

بنكر-گليبرتي

محمد نصيرپور

1388

اول

52

مقالات سمينار بيستم 1388

دكتر مرتضي اله داد با همكاري دكتر محمد وليمقدم زنجاني

ــــــ

1388

اول

51

مجموعه مقالات كارشناسي ارشد 88

حامد شادكام

ــــــ

1388

اول

50

گزارش عملكرد نظام بانكي در سال 1387

محمد اميدي نژاد

ــــــ

1388

اول

49

مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1387

اول

48

مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

 

ــــــ

47

مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

 

ــــــ

46

مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

 

ــــــ

45

مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

 

ــــــ

44

مجموعه مقالات برگرفته از پایان نامه های منتخب کارشناسی ارشد 87

حامد شادكام

ــــــ

1387

اول

43

گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1386

محمد اميدي نژاد

ــــــ

1387

اول

42

بانكداري بين‌الملل-1 باتأكيد برمديريت‌ ريسك

مهدي رشيدي

ــــــ

1386

پنجم

41

گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1385

محمد اميدي نژاد

ــــــ

1386

اول

40

مجموعه مقالات برگرفته از پایان نامه های منتخب کارشناسی ارشد 86

حامد شادكام

ــــــ

1386

اول

39

مجموعه مقالات برگرفته از پایان نامه های منتخب کارشناسی ارشد 84

دكتر يوسف فرجي

ــــــ

1385

اول

38

گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1384

كريمي، توحيدي، طوسي، مزيكي

ــــــ

1385

اول

37

مجموعه مقالات برگرفته از پایان نامه های منتخب کارشناسی ارشد 85

دكتر يوسف فرجي

ــــــ

1385

اول

36

احتمالات و تحليل آماري

دكترفريدون اهرابي -  محسن تقوي طلب

ــــــ

1384

دوم

35

گزارش عملكرد نظام بانكي كشور در سال 1383 

ساسان گهر، كريمي

 

1384

اول

34

مطالعات موردي در اعتبارات اسنادي

فريدون شيرازي

ــــــ

1383

دوم

33

مقدمه‌اي بر مباني كاربردسازمانهاي پولي و مالي بين‌المللي

علي ياسري

ــــــ

1383

دوم

32

گزارش عملكرد نظام بانكي كشور در سال 1382

پرويز ساسان گهر 

 

1383

اول

31

آشنايي با ابزارها و نهادهاي پولي و مالي

دكتر يوسف فرجي

ــــــ

1382

اول

30

خودآموز ويندوز تصويري

پرويز هوشمندان

 

1382

اول

29

مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1381

ــــــ

28

مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1381

ــــــ

27

اقتصاد كلان 

دكتر عبدالناصر همتي

 

1391

چهارم

(مقدماتي بر سياست‌هاي پولي و مالي)

(ويرايش جديد)

26

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به دوازدهمین همايش بانكداري اسلامي

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1380

اول

25

بانكداري داخلي – 2

دكتر سيدعلي‌اصغر هدايتی و(همكاران)

ــــــ

1379

هشتم

24

بانكداري و تأمين مالي بين‌الملل

دكتر حميد برهاني

ــــــ

1379

اول

23

پژوهش عملياتي – 1

دكترفريدون اهرابي

ــــــ

1379

اول

22

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به يازدهمين همايش بانكداري اسلامي

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1379

اول

21

بودجه و بودجه‌ريزي دولتي در ايران

دكتر اكبر كرباسيان

ــــــ

1378

اول

20

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به دهمين سمينار بانكداري اسلامي-1378

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1378

اول

19

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به نهمين سمينار بانكداري اسلامي-1377

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1377

اول

18

انديشه‌هاي بزرگ در مديريت

نورث كوت پاركينسون/ رستم جي و ساپر

دكتر مهدي ايران‌نژاد پاريزي

1376

سوم

17

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به هفتمين سمينار بانكداري اسلامي-1375

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1376

اول

16

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به هشتمين سمينار بانكداري اسلامي-1376 

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1376

اول

15

رفتار سازماني –1

فرد لوتانز

دكتر غلامعلي سرمد

1375

دوم

14

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به ششمين سمينار بانكداري اسلامي-1374

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1375

اول

13

پول و بانكداري (مسايل و نظريات)

يوجين.ا. ديوليو

حسين حشمتي مولايي

1374

اول

12

رفتار سازماني –2

فرد لوتانز

دكتر غلامعلي سرمد

1374

اول

11

برنامه ريزي خطي

راجراچ هرمرسون

دكتر زهرا افشاري

1374

اول

10

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به پنجمین سمينار بانكداري اسلامي-1373

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1374

اول

9

رياضيات براي اقتصاد

ادوارد.تي. داولينگ

محسن تقوي طلب - حسين مهديزاده اشرفي 

1373

اول

8

رياضيات پايه

پ.پ.گوپتا/ ج.س. مالك

دكتر اسدا... منجمي رمضان نوروزي، محسن تقوي طلب

1373

دوم

7

مقالاتي در اقتصاد اسلامي

باقر الحسني -  عباس ميرآخور

حسن گلريز

1373

اول

 (روش اسلام در حل مسائل اقتصاد سلامي )

6

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به چهارمين سمينار بانكداري اسلامي-1372

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1373

اول

5

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به سومين سمينار بانكداري اسلامي-1371

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1372

اول

4

مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به دومين سمينار بانكداري اسلامي-1370

موسسه عالي آموزش بانكداري

ــــــ

1371

اول

3

مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي

محسن.س . خان و دكتر عباس ميرآخور

دكتر محمد ضيائي بيگدلي

1370

اول

2

نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام

انور اقبال قريشي

دكتر سيد علي‌اصغر هدايتي

1369

اول

1

اقتصاد شراكتي

مارتين. ل. ويتزمن

علي ياسري

1368

اول

 

  شماره تماس: 27892461   و    27892462 

 

تاريخ بروزرساني : یکشنبه 29 شهریور 1394