خداوند متعال را سپاس مي­ گذاريم كه بيست و پنجمين همايش بانكداري اسلامي، طي روزهاي 10 و 11 شهريور ماه با حضور معاون اول محترم رييس جمهور، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، رييس كل و اعضاي محترم هيأت عامل بانك مركزي، تعدادي از فقهاي عاليقدر و انديشمندان بين ­المللي بانكداري اسلامي و استقبال گرم و شكوهمند مديران عامل و اعضاي محترم هيأت مديره بانك­هاي كشور و جمعي از استادان، صاحب­نظران و پژوهشگران و كارشناسان بانكي، در محل مركز همايش­هاي بين­المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با موفقيت برگزار شد.  
در اين همايش كه با عنوان «نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان: آسيب ­شناسي، راهكارها و برنامه­ ريزي براي آينده با رويكرد بانكداري اسلامي» و سه محور با موضوع­هاي ذي­ربط تشكيل شد، مقامات اقتصادي و بانكي كشور، انديشمندان، اساتيد، صاحب­نظران و پژوهشگران بانكداري اسلامي با ارايه مقالات علمي و شركت در ميزگردهاي تخصصي به ارايه ديدگاه­ها و نقطه ­نظرات خود پرداختند و موارد زير مورد تأكيد قرار گرفت:
1- تحول در نظام بانكي كشور، يك مطالبه عمومي و يك اقدام ضروري است.
2- بانكداري اسلامي در برنامه تحول نظام بانكي كشور بايد به عنوان پارادايم اصلي مدنظر قرار گيرد.
3- تحول در نظام بانكي كشور مستلزم برنامه ­ريزي دقيق علمي و سيستمي است كه براي ايجاد و موفقيت آن بايد چشم­انداز، مأموريت­ها، اهداف بلندمدت، ميان ­مدت و كوتاه ­مدت و برنامه ­هاي اجرايي لازم تدوين شود.
4- براي دستيابي به اهداف و وضعيت مطلوب بانكداري اسلامي بايد قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين ­نامه­ ها و دستورالعمل­ هاي اجرايي آن مورد بازنگري و تجديدنظر اساسي قرار گيرد.
5-توسعه آموزش و ارتقاء سطح آگاهي كاركنان نظام بانكي و عموم مردم درباره عمليات مختلف بانكي در نظام بانكداري و مالي اسلامي و اشاعه و ترويج فرهنگ بانكداري اسلامي بايد در صدر برنامه­ هاي اصلاحي قرار گيرد.
6-كانون توجه در اصلاحات و راهكارها بايد به بانكداري اسلامي محدود نشود و نظام اقتصادي و مالي اسلامي را هم شامل شود.
7-پژوهش­هاي انجام شده و تحولات و پيشرفت­هاي ايجاد شده در زمينه بانكداري اسلامي در ساير كشورها، مورد مطالعه و استفاده بيشتر قرار گيرد.
8-برقراري ارتباط مناسب و تبادل اطلاعات و تجربه با نهادهاي مالي و مراجع علمي بين ­المللي اسلامي، يك ضرورت است.
9- بانك­هاي كشور به وظايف و رسالت­ هاي اصلي خود بپردازند و از بنگاه داري پرهيز كنند.
10-روش حسابداري مورد عمل در نظام بانكي كشور بايد به حسابداري متناسب به بانكداري اسلامي تبديل شود.
11-رعايت ضوابط و استانداردهاي بين ­المللي بانكداري، از جمله ضوابط مربوط به كفايت سرمايه، شفافيت اطلاعات، پاسخگويي و اعمال حاكميت شركتي ضروري است.
12-مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، با تشكيل نشست­هاي ماهانه با حضور اساتيد و صاحب­نظران بانكداري اسلامي در حوزه و دانشگاه و مشاركت مديران نظام بانكي، موضوعات و مباحث مطروحه درجامعه و محافل علمي، بويژه در همايش بانكداري اسلامي را تا حصول نتيجه و ارائه راهكارهاي عملي و قابل اجرا، دنبال كند.