جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی)-مقدماتی

 

مدت دوره:

34 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

زمان تشکیل کلاس:

18 ،20 ، 24، 26 ،28 و 31 اردیبهشت

ساعت 8 الی 14

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  17.500.000  ریال به صورت خالص

 


معرفی دوره

در این دوره شرکت کنندگان با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا می شوند.

 


  اهداف دوره

 • ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکت کنندگان در زمینه استفاده از روش های مختلف
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی
  •  


   محتوای دوره

  مروری بر ساختار صورت های مالی شرکت ها

  ضرورت های متنوع بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  معرفی انواع روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  معرفی روش تجزیه و تحلیل درونی

  تشریح محدودیت های ذاتی و موقعیتی ابزار تجزیه و تحلیل درونی

  معرفی و تشریح روش بررسی مقایسه ای

  تشریح محدودیت های ذاتی و موقعیتی ابزار تجزیه و تحلیل مقایسه ای

  آشنایی با نحوه ی گزارش نویسی در تجزیه و تحلیل صورت های مالی

   

   


  مخاطبان دوره

  • کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی   مدرس دوره

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
  • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران