جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

بانکداری الکترونیکی و احراز هویت

 

مدت دوره:

6 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

20 و 27 اردیبهشت

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  6.300.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

این دوره به منظور آشنايی با بانكداري الكترونيكی و چالش و مزايای آن،  اهميت احراز هويت در ارايه خدمات بانكی غير حضوری، مخاطرات احراز هويت الكترونيكی از منظر پولشويی و روش های احراز هويت از راه دور برگزار می گردد.

 


  اهداف دوره

  • زمينه سازی انجام بانكداری الكترونيكی غيرحضوری از منظر رفع نگرانی احراز هويت با بررسی مزايای بانكداری الكترونيكی و مخاطرات پولشويی

 

 


 محتوای دوره

شناسايی بانكداری الكترونيكی

مزايا و چالش های آن

روش های احراز هويت و شناسايی مشتری

 

 


مخاطبان دوره

  • کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

   مدرس دوره

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • رئیس کل مبارزه با پولشویی بانک
  • مشاور حقوقی مدیر عامل بانک
  • 25 سال سابقه تدریس
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد