جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

کنترل های داخلی در شعب

مدت دوره:

20 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با بانک و فعالیت های عمومی آن

زمان تشکیل کلاس:

یکشنبه ها

18 اردیبهشت الی 22 خرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 12.500.000 ریال به صورت خالص

 


معرفی دوره

گسترش روز افزون فعالیت های اقتصادی و توسعه رو به رشد فعالیت های مالی در آن ها از جمله بانک ها نحوه فعالیت و کنترل ها را بسیار پیچیده نموده است. اداره بانک ها توسط مدیرانی به نمایندگی از صاحبان سهام، مسئولیت آن ها را بسیار سنگین نموده و انواع فشارهای ناشی از تأمین منابع، مصارف، مخاطرات ناشی از روابط و معاملات و تهدیدات ناشی از فعل و انفعالات داخلی و خارجی را بر عهده دارند، سبب گردیده است. امروزه مبحث کنترل های داخلی یک پارچه به عنوان جزء لاینفک سیستم مدیریت کارآمد در بانک ها مورد توجه جدی قرار گیرد و سیاست گذار و ناظر بر سیستم بانکی نیز بعنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی توجه مخصوصی به آن دارد.

  


  اهداف دوره

  • آشنایی با اهمیت کنترل های داخلی در شعب
  • نحوه ایجاد کنترل های داخلی در بخش های مختلف بانک

 


 محتوای دوره

علل وجودی کنترل های داخلی

تعریف کنترل داخلی و تأثیر آن بر مدیریت ریسک

اهداف و اصول کنترل داخلی از سه منظر کمیته Coso، بال و بانک مرکزی

اجزاء کنترل های داخلی

    محیط کنترلی

    ارزیابی ریسک

    نظارت

    ارزیابی کنترل های داخلی در بانک ها

    مثال هایی از کنترل های داخلی

    پرسشنامه کنترل های داخلی

 


مخاطبان دوره

  • کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 
 مدرس دوره

  • کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی
  • عضو هیأت مدیره بانک
  • سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد در حوزه بانکداری