جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

تطبیق در مناسبات و تراکنش های بین الملل بانکی

مدت دوره:
8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

 5 و 12 تیر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 7.500.000 ریال به صورت خالص


معرفی دوره

از دهه 70 میلادی که نشانه های سوء استفاده از نظام بانکی برای جابجایی درآمدهای نامشروع از اقتصاد زیرزمینی به رسمی آشکار و قطعنامه سازمان ملل برای تشکیل FATF  صادر گردید، موضوع تطبیق عملیات و تراکنش های بانکی و مالی با معیارهای این سازمان بین المللی در بسیاری از کشورها به گونه ی جدی آغاز و اکنون به شاید مهمترین استاندارد نظارتی در بازارهای مالی بدل گشته است. پس از آن، اقدامات و ابتکارات انفرادی و جمعی مؤسسات مالی در داخل و خارج از سازمان خویش به  ویژه در چهارچوب مناسبات با مشتریان و روابط کارگزاری با همتایان خود بروز نمود به گونه ای که امروز به بنیان صنعت بانکداری و مالی جهانی بدل شده است. بخش تطبیق در تمامی نهادهای عملیاتی و نظارتی مالی و با مسؤلیت و نظارت و حمایت مدیریت ارشد سازمان و با امکانات کافی و البته فزآینده مشغول به کار است.

 


  اهداف دوره

  • آشنایی با مبانی، جایگاه و روابط درون و برون سازمانی بخش تطبیق در بانک های دارای مناسبات و تراکنش های بین المللی

 


 محتوای دوره

 مبانی کارکرد تطبیق در بانک ها

 شرح وظایف و روابط آن با سایر کارکردهای معیار نظیر مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی

 توصیه های FATF و BIS

 نمونه های بین المللی به ویژه اقدامات گروه ولفسبرگ

 توصیه های کاربردی


مخاطبان دوره

  • کارکنان واحدهای تطبیق، ریسک، بازرسان، حسابرسان و بین الملل مدرس دوره

  • مدیر امور بین الملل بانک
  • 27 سال سابقه کار در بانک های ایرانی و غیر ایرانی
  • مؤلف مقالات متعدد در زمینه مدیریت ریسک