بسمه تعالی

 

با توفیقات الهی اولین دوره مدیریت عالی بانک ((Doctorate of Bank Management (DBM)، به همت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  در روز پنج­شنبه مورخ چهارم مرداد 1397 برگزار شد. این دوره بر اساس نیازهای آموزشی شناسایی و به منظور توسعه آموزش ­های حرفه ­ای و تخصصی در حوزه بانکداری طراحی شده است. هدف اصلی دوره مدیریت عالی بانک، ارتقاء سطح علمی و مهارت‌های شغلی مورد نیاز نیروی انسانی در سطوح مدیریت عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور می ­باشد. محتوا و برنامه درسی این دوره بر اساس مطالعه سرفصل دروس ارائه شده توسط مؤسسات آموزشی بین­ المللی فعال در زمینه ارائه آموزش­ های تخصصی در حوزه بانکداری و بازخوردهای دریافتی از کمیت و کیفیت عملکرد فعلی صنعت بانکداری کشور در سطح ملی و بین ­المللی و به­ منظور تجهیز مدیران عالی نظام بانکی کشور به دانش روز برای مواجهه و مقابله با تنوع و پیچیدگی­ های موجود در این صنعت رو به رشد طراحی شده است. پویایی و تطابق محتوای این دوره با نیازهای آموزشی یک گروه خاص از کل نیروی انسانی نظام بانکی کشور را می ­توان به عنوان بارزترین ویژگی این دوره برشمرد و آن را به ­عنوان یک دوره آموزشی منحصر به فرد برای نظام بانکی و در امتداد اصول مد نظر هیأت امنای مؤسسه در تدوین و اتخاذ سیاست­ های آموزشی پویا و مؤثر برای نظام بانکی کشور قلمداد کرد.