معرفی دوره:

این دوره در بردارنده استاندارد پیام های سوییفتی گروه های 4 و 7 و نحوه تکمیل درست پیام های مرتبط  به شکلی است که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظام های مبادلات ارزی بین المللی،  اعتبار اسنادی و وصولی ها در سیستم سوییفت

 محتوای دوره:

  • روش های  پرداخت بين المللی در سوییفت (Int’l Payment Methods in SWIFT)
  • بررسی پیام گشایش اعتبار اسنادی (MT 700)
  • بررسی تمامی پیام های گروه 7 ( اعتبار اسنادی)
  • بررسی اجمالی پیام های گروه 4 (وصولی ها)
  • بررسی موارد  NAK پیام های یادشده
  • پرسش و پاسخ

  مشخصات مدرس دوره:

  • کاشناسی ارشد زبان انگلیسی
  • 24 سال کار در زمینه سوییفت
  • 16 سال سابقه تدریس

 مخاطبان دوره: کارکنان ارزی

 پیش نیاز دوره: سوییفت مقدماتی

 مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 3، 5 ،10 ،12 و 17 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 11.000.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.