موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در شهریورماه سال 1402 به صورت آموزش حضوری اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

تقویم آموزش حرفه ای شهریورماه سال 1402

ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها

16

رؤسا و معاونین شعب، رؤسای صندوق، کارکنان واحدهای اعتبارات و مالی

5، 12، 19 و 26 شهریور
 ساعت 8 الی 12

28,500,000

اتمام ثبت نام

2

برنامه ریزی بازاریابی

16

کارکنان واحدهای بازاریابی، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و بانکداری شخصی

7، 14، 21 و 28 شهریور
 ساعت 8 الی 12

28,500,000

اتمام ثبت نام

3

نقش مدیریت ریسک در پایداری

4

اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان واحد ریسک

11 شهریور
 ساعت 8 الی 12

10,000,000

اتمام ثبت نام

4

چگونه کارکنان خود را شاد کنیم

8

مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

12 شهریور

ساعت 8 الی 16

24,800,000

اتمام ثبت نام

5

راهکارهای مناسب افزایش مهارت تصمیم گیری اعتباری

8

رؤسای شعب، مدیران مناطق، مسئولان اعتباری مرکز، کارشناسان و ناظرین اعتباری

13 شهریور

ساعت 8 الی 16

24,800,000

اتمام ثبت نام

6

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار (بانک)

12

کارکنان برنامه ریزی، سازمان و روش ها و تحقیق و توسعه

یکشنبه ها
26 شهریور الی 23 مهر
ساعت 9 الی 12

30,000,000

اتمام ثبت نام

7

مجموعه مقررات احتیاطی در بانک ها و مؤسسات اعتباری

40

  بازرسان واحد نظارت بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان واحدهای اعتباری، مالی و ریسک

دوشنبه ها
27 شهریور الی 29 آبان
ساعت 8 الی 12

80,000,000

اتمام ثبت نام

8

مفاهیم و عملیات مدیریت پیام ها در سپام ارزی 2

4

کارشناسان بانک با سطح دسترسی کاربر در سامانه سپام ارزی 2

21 شهریور

ساعت 8 الی 12

10,000,000

اتمام ثبت نام

9

نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد جدید

8

رؤسا و معاونین شعب, رؤسای دوایر اعتباری شعب، کارکنان واحد اعتبارات

26 شهریور

ساعت 8 الی 16

24,800,000

اتمام ثبت نام

10

اهم تکالیف بانک ها در قانون بودجه سال 1402

4

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

18 مهر

ساعت 8 الی 12

10,000,000

اتمام ثبت نام

11

مروری بر آخرین تغییرات در گزارش حسابرسی بانک ها

4

واحدهای حسابرسی داخلی، بازرسی، تطبیق، حسابداری، مالی و سایر بخش‌های نظارتی شبکه بانکی

28 شهریور
 ساعت 8 الی 12

10,000,000

اتمام ثبت نام