موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در اردیبهشت ماه سال 1402 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

تقویم آموزش حرفه ای اردیبهشت ماه سال 1402

ردیف عنوان دوره مدت دوره  نحوه برگزاری مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1 فن‌آوری فين تك و بلاك چين 12 حضوری مديران و كارشناسان ادارات مرتبط با فن آوری های بانكی

9 اردیبهشت
ساعت 8 الی 16

11 اردیبهشت 

ساعت 8 الی 12

30,000,000
2 سوییفت - ضمانت نامه های ارزی و اعتبار اسنادی ضمانتی 12 حضوری کارکنان واحد ارزی 10، 17 و 24 اردیبهشت
ساعت 8:30 الی 12:30
24,000,000
3 آشنایی با پرداخت الكترونيك 12 حضوری کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 11 و 18 اردیبهشت
ساعت 8 الی14
37,000,000
4 آشنایی با مجموعه مقررات ارزی 12 حضوری کارکنان واحد ارزی 11، 18 و 25 اردیبهشت
ساعت 14 الی 18
24,000,000
5 بانکداری اختصاصی 8 حضوری مدیران و کارشناسان اعتباری و امور شعب 12 اردیبهشت
ساعت 8 الی 16
21,000,000
6 هوش تجاری و POWER BI 12 آنلاین کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 12، 13، 19 و 20 اردیبهشت
ساعت 8:30 الی 11:30
18,000,000
7 کارگاه گزارش نویسی حرفه ای در بانک  12 حضوری کارشناسان ستادی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 12 و 19 اردیبهشت
ساعت 8 الی14
37,000,000
8 تبیین دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالی) 8 حضوری مدیران اجرایی و کارشناسان واحدهای حسابداری ، مالی، بازرسی، حسابرسی داخلی و حقوقی  16 و 18 اردیبهشت
ساعت 14:30 الی 18:30
15,000,000
9 آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن 8 حضوری کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 25 اردیبهشت
ساعت 8 الی 16
23,000,000