اولین دوره زبان عمومی

به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به صورت اختصاصی

برای کارکنان آن بانک توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

طراحی و برگزاری کلاس­ های این دوره از روز شنبه مورخ 1401/5/22 آغاز گردید.

در راستای تعیین سطح متقاضیان شرکت در دوره، فرایند تعیین سطح فراگیران بر اساس آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی انجام و نتیجه به فراگیران اعلام شد.

در حال حاضر تعداد بیش از 200  فراگیر در 5 سطوح پایه تا پیشرفته در نوبت بعدازظهر روزهای هفته مشغول به فراگیری مهارت­ های زبان انگلیسی می ­باشند.