جدول دوره های کوتاه مدت فصل تابستان سال 1401

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

1 شهریور

7:30 الی 15:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9,500,000 ریال به صورت خالص

 معرفی دوره

قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

  اهداف دوره

 • آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

 

   محتوای دوره

  تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید

  نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397

  نوآوری های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21

  تعاریف و اصطلاحات

  ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)

  همکاری و هماهنگی ملی

  ساختار و رویه های نظارتی

  شناسایی ارباب رجوع

  نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی

  خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

  حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

  توقیف و اقدامات موقت

  گزارش دهی

  نگهداری سوابق و اطلاعات

  رهنمودها و آموزش

  فناوری نوین

  مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها

  نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی

  ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول

   

    مخاطبان دوره

  • کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

   

   مدرس دوره
  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • 6 سال سابقه کار بانکی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
  • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

  هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهی نامه می باشد.

  آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

  شماره های تماس: 27892497 - 27892458