پنجاه و یکمین مباحثه علمی با عنوان «افتراق عقد ضمان با ضمانت نامه‌های بانکی» در ساعت 8:30 مورخ سه شنبه  20 اردیبهشت ماه 1401 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و مسئولین اعتباری شعب، بازرسان، کارشناسان اعتباری و حقوقی بانک­ ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی موضوعاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

موارد افتراق مقررات حاکم بر ضمانت ­نامه­ های بانکی و عقد ضمان کدام است؟

چرا باید بدون درخواست، اطلاع و بعضاً مخالفت ذینفع و ضمانت‌ خواه پاره‌ای از مواقع ضمانت­ نامه‌ها را تمدید نمود؟

چرا بافوت ضمانت‌ خواه بعضی از ضمانت­ نامه باطل می‌گردد؟

چرا دادگاه‌ها مجاز به مطالبه وجه ضمانت ­نامه‌های بانکی بدون درخواست ذینفع نمی باشند؟

آیا امکان دارد مجموع ضمانت­ نامه‌های بانکی بیش از مبلغ یک قرارداد ‌گردد؟

آیا بانک ­ها مجاز هستند بنا به درخواست دینفع بیش از مبلغ پیش پرداخت ضمانت­ نامه صادر نمایند؟

مصادیق دقیق ضمانت ­نامه تعهد پرداخت کدام است و برای کاهش ریسک عملیاتی به غیر از اخذ وثیقه چه مواردی را می‌توان لحاظ نمود؟

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475