جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

بانکداری مرکزی

 

مدت دوره:

6 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با اقتصاد پول و بانکداری و اقتصاد کلان

زمان تشکیل کلاس:

1 و 8 خرداد

ساعت 14 الی 17

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  6.300.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

بانکداری مرکزی پدیده نسبتاً جدید است که منشاء آن به حدود 400 سال پیش برمی‌گردد. با این حال طی دوره‌ای نسبتاً کوتاه، بانک های مرکزی چنان متحول شده‌اند که در زمره مهمترین مؤسسات عمومی، که زندگی روزمره همگان را عمیقاً تحت تاثیر قرار می‌دهد، قرار گرفته‌اند. لذا در عصر حاضر بانکداری مرکزی به نهادی با وظایف بسیار مهم برای اطمینان از ثبات و پایداری شرایط پولی و بخش مالی اقتصاد تبدیل شده است که بیش از پیش در پیشانی مدیریت اقتصاد قرار گرفته است.  برهمین اساس، در این دوره تلاش می‌شود تا ضمن مرور بر شکل‌گیری نقش‌های مختلف بانکداری مرکزی، بر دو نقش و ماموریت اصلی آن یعنی ثبات پولی و ثبات مالی تمرکز صورت گیرد.

 

 


  اهداف دوره

  • آشنایی با وظایف تاریخی و مدرن بانکداری مرکزی
  • تبیین وظایف بانکداری مرکزی مدرن
  • تبیین ماموریت های بانکداری مرکزی مدرن
  • آشنایی با اجرای سیاست پولی
  • آشنایی با مکانسیم انتقال سیاست پولی
  • آشنایی با مفاهیم و ابزارهای برقرای ثبات مالی در اقتصاد

 


 محتوای دوره

نگاهي اجمالي و تاريخي به بانکداري مرکزي

پيش از بانکداری مرکزی

دسته‌بندی و ذخيره سازی سکه

نشر اسکناس

بانکدار دولت

بانکدار بانک ها

وام دهنده نهايی

ناظر بانکی

هدايت‌کننده سياست پولی

 نقش بانک‌های مرکزی مدرن و وظايف آن

خالق نهايی پول: نشر پول

تنظيم شرايط پول: هدايت سياست پولی

تدارک و نظارت بر نظام پرداخت‌ها

وام دهنده نهايی

ناظر بانکی

ماموريت‌های بانکداری مرکزی مدرن

ثبات پولی

ثبات مالی

اشتغال کامل

ايجاد توازن ميان سه ماموريت بانک مرکزی

اجرای سياست های پولی

عمليات بانک مرکزی در بازار مالي

 انتقال نرخ بهره بازار پول به ساير نرخ های بهره در اقتصاد

سياست پولی و منحنی بازده

سازوکار انتقال سياست پولی

اثر سیاست پولی بر رفتار خانوارها

اثر سیاست پولی بر رفتار بنگاه ها

اثر سیاست پولی بر رفتار نهادهای مالی (کانال اعتباری و ترازنامه‌ای)

اجرای سیاست پولی در اقتصاد ایران

ثبات مالی

مفاهیم

شناسایی و پایش ریسک ها

ابزارهای مداخله

 


مخاطبان دوره

  • اعضای هیات مدیره بانک ها، کارشناسان و بازرسین بانک ها و موسسات اعتباری

  مدرس دوره

  • دکتری اقتصاد پولی
  • مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا