بسمه تعالی

آزمون جذب نیروی گروه پارسیان راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1400/10/17 

با حضور بیش از 2600 داوطلب،

در کلان­ شهرهای تهران، اهواز و کرمان توسط مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران برگزار شد.