به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره در سطح کارشناسی ارشد می رساند،  با توجه به شرایط کنونی جامعه و سرایت بالای ویروس کرونا برگزاری آزمون ورودی در دوره در سطح کارشناسی ارشد منتفی بوده و پذیرش دانشجو براساس احراز شرایط شرکت در دوره، اولویت ثبت نام و اولویت انتخاب رشته توسط داوطلب خواهد بود.