رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پیامی انتصاب دکتر محمدعلی دهقان

(معاون آموزشی اسبق موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ) به سمت ریاست سازمان بورس اوراق بهادار را تبریک گفت:

 

بسمه تعالي


جناب آقای دکتر محمدعلی دهقان دهنوی
رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار


با سلام و احترام، انتصاب شایسته جنابعالی بعنوان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون حضرتعالي را

در پیش برد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

 

فرشاد حیدری

رئیس موسسه عالي آموزش بانكداري ايران