داوطلبان شرکت در دوره دارندگان مدارک غیرمرتبط می­ بایست

حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 

نسبت به بارگذاری مدارک خود از طریق لینک زیر اقدام نمایند.