مباحثه علمی با عنوان« شیوه نامه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش جدید » در ساعت 8:30 مورخ 10 شهریور ماه 1399 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان واحد حسابداری، مالی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

 نحوه محاسبه سپرده قانونی چگونه است؟

نحوه استفاده از حساب سپرده میانگین‌گیری به چه صورت است؟

 الزامات بانک‌ها در استفاده از سازوکار جدید چیست؟

 چارچوب جدید اعطای اعتبار بین روز به بانک‌ها بر اساس روش جدید چگونه است؟

 سپرده قانونی میانگین آزاد و اصلی باید ارسال شود یا میانگین کل ارسال شود؟

 آیا روش محاسباتی در جایزه سپرده قانونی بر اساس میانگین هر دو هفته است یا تغییر می کند؟

محاسبات با شیوه جدید از چه تاریخی باید انجام شود؟

 

 دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475