همایش­ بانکداری اسلامی در نیمه اول شهريورماه هر سال و مصادف با هفته بانکداری اسلامی  توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می­ شود. ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی با توجه به شیوع  همه‌گیری کرونا و عدم برگزاری سی ‌و یکمین همایش، مؤسسه در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خویش و همزمان با هفته بانکداری اسلامی مجموعه مقالات  همایش (از سال 1369 الی 1397) را دراختیار پژوهشگران و متخصصین نظام بانکی و دانشگاهی کشور قرار داده است.

 

مجموعه مقالات همایش های بانکداری اسلامی از سال 1369 تا 1397