کتاب سازمان و مدیریت

(چاپ چهاردهم)

 

کتاب بانکداری بین‌المللی ۱

(چاپ دوازدهم)

 

کتاب اصول مطالعه امکان سنجی طرح‌های اقتصادی

(چاپ سوم)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مدیریت انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به آدرس http://press.ibi.ac.ir/ مراجعه فرمایید.