بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای استانداری تهران  کلیه کلاس های دوره های بلندمدت (حضوری ) در روز چهارشنبه مورخ 30 آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار می شود.